MKiDN: ludzie kultury będą objęci postojowym i zwolnieniem z ZUS

Na piątkowym spotkaniu Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński zapowiedział objęcie świadczeniem postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS branży kultury, w tym freenlancerów.

Świadczenie postojowe i zwolnienie freelancerów ze składek ZUS to postulaty zgłaszane w ostatnich tygodniach przez środowiska twórcze. Obecnie są w trakcie realizacji. Minister kultury przypomniał też, że od 4 listopada ponownie przyznawane są zapomogi socjalne.

Szereg innych postulatów środowisk twórczych, takich jak zmiana zakresu obowiązywania tzw. art. 15L odnoszącego się do poboru tantiem przez organizacje zbiorowego zarządu, implementacji unijnej dyrektywy oprawie autorskim na rynku cyfrowym, czy pakiet postulatów dotyczących opracowywanego w MKiDN projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, jest w zaawansowanej fazie realizacji. Ustawa powinna zostać wpisana do rządowego wykazu prac legislacyjnych w IV kwartale, wytyczne Komisji Europejskiej na przełomie grudnia i stycznia.

Fundusz socjalny MKiDN z niespełna 450 tysięcy został dotychczas zwiększony do 20 mln zł (wypłacono ok. 10 000 zapomóg), a 4 listopada weszły w życie przepisy, na mocy których kolejne środki z budżetu państwa w wysokości 25 mln zł będą mogły trafić do artystów w trudnej sytuacji finansowej. Minister kultury zapowiedział m.in. przyspieszenie i usprawnienie przepływu środków pomocowych.

https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-ludzie-kultury-beda-objeci-postojowym-i-zwolnieniem-z-zus?fbclid=IwAR39pPbuvxuGOvTWMvrLpwQwc2HlVyuYJwHlCXn7jA3_yxR-n3ncR6Kgz_A

RUSZYŁA REJESTRACJA na Wrocławski Kongres Kultury 2020 !!!

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj:
👉 https://wroclawskikongreskultury.conrego.com/

UWAGA:
Liczba miejsc przy stolikach jest ograniczona.
Do głosowania rejestrować można się do 29 listopada 2020 roku.

➡️ Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie: https://kongres.kulturawroclaw.pl/program

Udział w części panelowej kongresu nie wymaga rejestracji. Transmisje dostępne będą na Facebooku oraz na naszym kanale na YouTube (http://bit.ly/WKK_YouTube).

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia na rok 2021

Gmina Wrocław zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia na rok 2021.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

✅ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
✅ nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
✅ nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

Termin składania zgłoszeń:
do dnia 10 listopada 2020 r. do godz. 15.00.

👉 https://bip.um.wroc.pl/artykul/123/47999/nabor-do-komisji-konkursowych-w-otwartych-konkursach-ofert?fbclid=IwAR1QvyyKfkSFiZ0mhbTaoqE93pKvD1CPZ-MR_Qm5d78ro2OLF7mLSkgufIg

Nowy termin Wrocławskiego Kongresu Kultury!

Ze względu na rozwój sytuacji pandemicznej termin i formuła Wrocławskiego Kongresu Kultury ulega zmianie – wydarzenie odbędzie się między 30 listopada a 4 grudnia, a składające się na jego program dyskusje plenarne i stolikowe oraz wybory do Wrocławskiej Rady Kultury przeprowadzone zostaną online.

Więcej szczegółów już wkrótce!

Zakończył się nabór uzupełniający na Kandydatów i Kandydatki do Wrocławskiej Rady Kultury

W jego wyniku do udziału w wyborach zgłosiło się 8 nowych kandydatek i kandydatów. W czasie trwania naboru zweryfikowane zostały również dotychczasowe kandydatury – 8 zarejestrowanych podczas naboru podstawowego osób postanowiło wycofać się z ubiegania się o miejsce we Wrocławskiej Radzie Kultury. Zaktualizowana lista kandydatów i kandydatek obejmuje 56 nazwisk.

Więcej informacji na https://kongres.kulturawroclaw.pl/

Stypendia artystyczne na 2021

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił konkurs o przyznanie stypendiów artystycznych na pierwsze półrocze 2021 roku i na cały 2021 rok na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:
➡️ film,
➡️ literatura,
➡️ muzyka,
➡️ taniec,
➡️ teatr,
➡️ sztuki wizualne,
➡️ upowszechnianie kultury.

📩 Podpisane wnioski o stypendia na pierwsze półrocze 2021 roku i na cały 2021 rok należy składać w terminie do 30 września 2020 r.

👉 Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 lub 12 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

➡️ Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Więcej informacji w linku >>> https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/46987/stypendia-artystyczne?fbclid=IwAR0xKwl6U-AMRHa8BVBq680XaXifuf37XbwGehObwPEAWFUqF6y-XPzHC00

Wybrany dyrektor BWA Wrocław

Komisja konkursowa wybrała kandydata na nowego dyrektora BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej. To wrocławski kurator i animator kultury oraz prezes Fundacji TIFF Collective, Maciej Bujko. Nowy szef tej instytucji będzie miał za zadanie poprowadzić ją w trudnym okresie zmian lokalowych.

BIP: https://bip.um.wroc.pl/oferta-pracy/45920/dyrektor-biura-wystaw-artystycznych-wroclaw-galerie-sztuki-wspolczesnej?fbclid=IwAR1GDqMaKp2V0XN4fMIz98wcfiOHO0p7TSde2p_QBtOklADTTuB8Fa7Z57U

Konkurs na Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej BWA

Urząd Miasta Wrocławia ogłosił konkurs na Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej.

W trakcie trwania konkursu, po otwarciu ofert przez komisję konkursową, wszystkie koncepcje złożone przez uczestników konkursu z ich imionami i nazwiskami zostaną opublikowane na stronie internetowej Wrocławia.

Termin składania ofert mija 17 sierpnia 2020, szczegóły w linku https://bip.um.wroc.pl/oferta-pracy/45920/dyrektor-biura-wystaw-artystycznych-wroclaw-galerie-sztuki-wspolczesnej

Tarcza antykryzysowa dla KULTURY!

W odpowiedzi na pytania dotyczące narzędzi wsparcia finansowego, jakie dostępne są w ramach tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i indywidualnych podmiotów pracujących w KULTURZE, serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminarium, organizowane przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP oraz Fundacja Avant Art, operatora Grupy Kultura Wrocław, które odbędzie się w formule on-line 15 czerwca o godz. 12.00.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać zgłoszenie na adres info@kulturawroclaw.pl, liczba miejsc ograniczona!

Szczegóły webinaium dostępne są w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/614097059454922/

Wytyczne dla uruchamiania działalności instytucji kultury – teatrów, oper, filharmonii i kin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało zestaw wytycznych dla uruchamiania działalności instytucji kultury – teatrów, oper, filharmonii i kin W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE.

Kluczowym elementem pozostaje dostosowanie możliwości danej instytucji kultury do wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego – i tu MKiDN podtrzymuje rekomendację dotyczącą konsultacji z lokalnymi inspektoratami sanitarnymi.

WYTYCZNE DLA KIN W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE:

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE:

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce