Ruszają konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania i sposobu przyznawania wrocławskim artystom i artystkom pracowni artystycznych przez Gminę Wrocław

Jaki zakres konsultacji?
☑️ Sposób przyznawania pracowni.
☑️ Skład i forma pracy komisji konkursowej.
☑️ Oczekiwania wrocławskiego środowiska kulturalnego w temacie pracowni artystycznych.

Jaki cel konsultacji?
Zebranie potrzeb oraz wstępnych rekomendacji środowiska artystycznego oraz mieszkanek i mieszkańców Wrocławia w zakresie pracowni artystycznych

Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji, zawierający rekomendacje i wytyczne dla funkcjonowania pracowni artystycznych we Wrocławiu. Na jego podstawie przygotowany zostanie projekt nowej uchwały, regulującej sposób przyznawania pracowni. W kolejnym etapie, w roku 2021 planowane są konsultacje projektu uchwały.

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem artystów, aktywistów miejskich, osób z organizacji pozarządowych, pracowników miejskich instytucji kultury oraz mieszkańców kamienic komunalnych, gdzie funkcjonują pracownie.

Jak konsultujemy?

➡️ E-SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE | 17.11.2020 r., g. 17.30 | dostępne na platformie internetowej Clickmeeting | transmisja na żywo na stronie konsultacji
🔸 https://partycypacja.clickmeeting.com/pracownie_1

➡️ E-SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI ŚRODOWISK | 08.12.2020 r.

➡️ E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 10.12.2020 r., g. 17.30 | dostępne na platformie internetowej Clickmeeting | transmisja na żywo na stronie konsultacji
🔸 https://partycypacja.clickmeeting.com/pracownie_2

➡️ E-FORMULARZ OPINII | 10.11 – 20.12.2020 r. | dostępny na stronie konsultacji
🔸 https://www.wroclaw.pl/…/jak-przyznawac-pracownie-artystycz…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *