Spotkanie z Aldoną Machnowską-Góra i Aliną Gałązką

Zapraszamy na listopadowe spotkanie Grupy Kultura Wrocław, które odbędzie się już w najbliższy wtorek, 5 listopada o godz. 17.00 w klubie PROZA. Gośćmi pierwszej części spotkania będą dwie znane postacie warszawskiej kultury – Dyrektorka Koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy, Aldona Machnowska – Góra oraz Alina Gałązka, współautorka dokumentu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”, członkini Zespołu Koordynującego pisanie nowej polityki kulturalnej Miasta st. Warszawy. // Drugą część spotkania poświecimy tematowi Kongresu Kultury – będziemy już po pierwszych spotkaniach roboczych Zespołu ds Kongresu Kultury.

Aldona Machnowska – Góra
Absolwentka filologii Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórczyni programu dla Warszawy Rafała Trzaskowskiego, działaczka społeczna i animatorka kultury, producentka spektakli i festiwali teatralnych, od 2016 r. wicedyrektorka Teatru Studio w Warszawie, współautorka „Programu Rozwoju Kultury Warszawa 2020. Miasto kultury i obywateli”, przyjętego w 2012 r. uchwałą Rady Miasta jako oficjalna polityka kulturalna Warszawy. W latach 2013-14 członkini zespołu sterującego przy Biurze Kultury ds. wdrażania PRK, od 2006 do 2014 członkini prezydium i przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury przy Biurze Kultury. Wcześniej była dyrektorką Teatru Warsawy i dwunastu edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego. Przez kilka lat koordynatorka Warszawskiego Inkubatora Kulturalnego – projektu szkoleniowego skierowanego do młodych fundacji i stowarzyszeń.

Alina Gałązka
Aktywistka społeczna, menadżerka kultury. Z wykształcenia polonistka (UW). Od lat 90. związana z kultura niezależną. Obecnie współprowadzi Komunę Warszawa – niezależny teatr, scenę impresaryjną i dom produkcyjny, który od 2007 ma swe miejsce na warszawskiej Pradze Południe – na ul. Lubelskiej 30/32. Współtwórczyni i była naczelna portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl, zaangażowana w tworzenie przyjaznych regulacji współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym. W latach 2008-2009 przewodnicząca Forum Dialogu Społecznego i od 2004 aktywistka komisji dialogu społecznego, współpracujących z Urzędem m.st. Warszawy (Biurem Kultury) – obecnie przewodnicząca Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. kultury.
Współautorka dokumentu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”. Członkini Zespołu Koordynującego pisanie nowej polityki kulturalnej Miasta st. Warszawy.

Drugą część spotkania poświęcimy tematowi Kongresu Kultury – zespoły zreferują nam obecny stan prac i porozmawiamy o kluczowych zagadnieniach związanych z jego organizacją.

Projekt Regulaminu Rady Kultury

Projekt Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury został zredagowany i zgodnie z ustaleniami – przekazany do Urzędu Miasta do dalszego procedowania. Po korekcie legistalora projekt wróci z powrotem do nas – do Grupy Kultura Wrocław, a następnie zostanie opublikowany jako zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławia.

Raz jeszcze dziękujemy też wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad projektem, zarówno na etapie tworzenia zapisów, jak i ich korekty w trybie konsultacji społecznych, w które licznie i aktywnie włączyli się przedstawiciele wrocławskiego środowiska kultury i sztuki! Były to trzy miesiące bardzo intensywnej pracy. Teraz przed nami kolejne wyzwanie – organizacja Kongresu Kultury!