Projekt Regulaminu Rady Kultury

Projekt Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury został zredagowany i zgodnie z ustaleniami – przekazany do Urzędu Miasta do dalszego procedowania. Po korekcie legistalora projekt wróci z powrotem do nas – do Grupy Kultura Wrocław, a następnie zostanie opublikowany jako zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławia.

Raz jeszcze dziękujemy też wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad projektem, zarówno na etapie tworzenia zapisów, jak i ich korekty w trybie konsultacji społecznych, w które licznie i aktywnie włączyli się przedstawiciele wrocławskiego środowiska kultury i sztuki! Były to trzy miesiące bardzo intensywnej pracy. Teraz przed nami kolejne wyzwanie – organizacja Kongresu Kultury!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *