Zmiana na miejscu operatora grupy branżowej Kultura

W dniu 29 grudnia 2021 Fundacja Avant Art, inicjator i dotychczasowy Operator grupy branżowej pod nazwą Grupa Kultura Wrocław, poinformowała operatorów wdrażania Strategii współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Wrocław FEPS i DFOP o rezygnacji z prowadzenia grupy z dniem 31 grudnia 2021r.

Decyzja ta została wcześniej omówiona i przyjęta przez Tymczasowy Zespół Sterujący GKW na spotkaniu 17 grudnia przy uczestnictwie 15 członków Zespołu.

Jako powody swojej rezygnacji Fundacja wskazała na zakończenie pierwszego etapu procesu „Kultura Wrocław”, w którym zainicjowała, a następnie organizowała spotkania Grupy, współuczestniczyła w organizacji Wrocławskiego Kongresu Kultury, powołana została Wrocławska Rada Kultury. W marcu 2021 roku Fundacja zainicjowała powstanie Zespołu Sterującego GKW, z którym wspólnie wypracowała kilka ważnych rekomendacji, m.in. na wniosek Wrocławskiej Rady Kultury.

Fundacja wskazała, że zmiana Operatora będzie ważną dla toczącego się procesu szansą wejścia nowych organizacji, zaproponowania nowych rozwiązań́ i pomysłów, będzie też szansą na nowe otwarcie w kontaktach z Urzędem Miasta Wrocławia.

Fundacja zarekomendowała, a Zespół Sterujący przyjął, aby nowy Operator został wyłoniony w otwartym konkursie, co dałoby możliwość́ zgłoszenia się̨ większej liczbie zainteresowanych organizacji oraz wpłynęłoby pozytywnie na transparentność́ procesu. Propozycja nowej procedury wyboru kolejnego Operatora została przez Fundację przedstawiona przedstawicielom DFOP i FEPS na spotkaniu 29 grudnia, a następnie przez nich wstępnie zaakceptowana.

Złożyliśmy na ręce Zespołu i operatorów wdrażania Strategii deklarację wsparcia i pomocy przy organizacji procedury konkursowej (możliwie szerokiego dotarcia z informacją do środowiska), a także we wdrożeniu nowego Operatora. Niestety, pomimo naszych próśb i pytań, do dzisiaj nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej w tej sprawie. Nie znamy choćby przybliżonego terminu, do kiedy taka decyzja ma zostać podjęta.

Mamy wielką nadzieję, że wszystkie osoby, które uczestniczyły w działaniach Grupy oraz Członkowie i Członkinie Zespołu pozostaną aktywni. Wszystkim osobom pracującym z nami serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie i determinację.

**********

Fundacja Avant Art jest pomysłodawcą modelu Kultura Wrocław, złożonego z Grupy Kultury Wrocław, Wrocławskiej Rady Kultury i Wrocławskiego Kongresu Kultury. Jest autorem nazwy „Grupa Kultura Wrocław”, prowadziła komunikację poprzez strony www.kulturawroclaw.pl oraz fanpage GKW na FB. Przez rok prowadziła punkt informacyjny GKW przy Ruskiej 46a. Aktywnie uczestniczyła w organizacji Wrocławskiego Kongresu Kultury, a także zorganizowała kilkadziesiąt spotkań́ GKW. Ostatnie 3 lata były dla nas nowym, trudnym, ale ważnym doświadczeniem, za które wszystkim Wam dziękujemy.

Od wielu lat zajmujemy sie organizacją wydarzeń kulturalnych, w szczególności organizacją Avant Art Festival, którego 15. edycja odbędzie się jesienią tego roku, ale aktywności społeczne i obywatelskie są i pozostaną ważne dla nas osobiście i w naszej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *