Baza Wiedzy

„Badanie miejskich instytucji kultury, ich potencjału i szans dla przyszłości” – projekt badawczy zrealizowany przez Ośrodek Ewaluacji


„Artystki i artyści teatru w czasie COVID-19. Dopóki jawi się przede mną premiera, będę walczyć. Raport z badań”


Pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia. Kultura w czasie pandemii Covid-19 (RAPORT THINK TANK Open Eyes Economy)


Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 2248/19 z dnia 17.12.2019 w sprawie Wrocławskiej Rady Kultury


Regulamin wyborów przedstawicieli strony społecznej do Wrocławskiej Rady Kultury


Regulamin Wrocławskiego Kongresu Kultury 2020


Portal Wrocławskiego NGO


„Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”


Strategia rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi


Terra (in)cognita.
Europejska Stolica Kultury w perspektywie wrocławskich instytucji kultury. Analiza formalna


Raport podsumowujący dyskusję o Radzie Kultury podczas warsztatów „Kultura-Obecna!” w Narodowym Forum Muzyki z dnia 25 marca 2017 oraz podczas debaty „Jaka Rada Kultury?” w Centrum Historii Zajezdnia z dnia 27 marca 2017 roku


Ewaluacja ESK Wrocław 2016: raporty