Kultura Wrocław

Kultura Wrocław to unikatowy w skali kraju proces uspołecznienia miejskiej polityki kulturalnej miasta Wrocławia, składający się z Grupy Kultura Wrocław, Wrocławskiego Kongresu Kultury oraz Wrocławskiej Rady Kultury.

18 marca 2021 powstał Tymczasowy Zespół Sterujący KW, którego zadaniem jest wypracowanie przyszłego modelu działania Grupy oraz utworzenie pierwszych zespołów roboczych.

Grupa Kultura Wrocław jako branżowa grupa ds. Kultury powstała w październiku 2018 roku na mocy „Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi”. Z uwagi na cele, jakim jest organizacja Wrocławskiego Kongresu Kultury i powołanie Wrocławskiej Rady Kultury, przyjęła formułę otwartą dla przedstawicieli różnorodnego środowiska wrocławskiej kultury: artystów, twórców, animatorów, aktywistów, menedżerów i badaczy kultury, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, bibliotek, związków branżowych oraz urzędu miasta. W swoich działaniach opiera się m.in. na przygotowanym w 2017 roku dokumencie „Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”.

Grupa Kultura Wrocław ściśle współpracuje z Prezydentem Wrocławia, Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydziałem Kultury oraz całym wrocławskim środowiskiem kultury. Do priorytetowych obszarów swoich działań uznaje: współorganizacja Wrocławskiego Kongresu Kultury, udział w procesie tworzenia powoływanej przez Prezydenta Wrocławia Wrocławskiej Rady Kultury oraz wypracowanie strategii i modelu aktywności grupy w przyszłych latach. Te trzy elementy składają się ponadto na unikatowy w skali kraju przykład procesu uspołecznienia miejskiej polityki kulturalnej pod nazwą Kultura Wrocław.

Notatki ze spotkań Grupy Kultura Wrocław