I spotkanie grupy KULTURA WROCŁAW

Jesteśmy po dwóch spotkaniach informacyjnych, inicjujących powstanie Grupy Branżowej Kultura. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie uczestników wrocławskiego środowiska Kultury we Wrocławiu. Bardzo dziękujemy za Waszą przychylność i deklaracje uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.
Jednym z pierwszych efektów naszych rozmów jest zmiana nazwy Grupy Branżowej Kultura na Grupę KULTURA WROCŁAW i otwarcie jej dla wszystkich członków naszej społeczności – organizacji pozarządowych, twórców, artystów, animatorów, menadżerów kultury i instytucji kultury.

Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na I spotkanie Grupy KULTURA WROCŁAW, które odbędzie się 12 marca 2019 o godz. 17.00 w Recepcji przy ul. Ruskiej 46 C.
Spotkanie chcemy poświęcić dyskusji na 3 wybrane tematy, które pojawiły się w Waszych pytaniach podczas obu spotkań informacyjnych.

Harmonogram spotkania:

17.00 – 17.20 WPROWADZENIE
(podsumowanie obu spotkań informacyjnych, przypomnienie kluczowych dokumentów, omówienie korzyści płynących z uczestnictwa w grupie KULTURA WROCŁAW, informacja o Zespole ds. Rady Kultury, plan na następne spotkania)

17.20 – 18.50 PRACA W GRUPACH z wykorzystaniem metody World Cafe, tematy stolików:
👉 Kongres Kultury (cel, uczestnicy, tematyka, eksperci)
👉 Rada Kultury (koncepcja, sposób wyboru, czas trwania kadencji, sprawczość)
👉 Grupa KULTURA WROCŁAW (zasady organizacji pracy)

18.50 – 19.30 – Podsumowanie

****
UWAGA:
Do 12 marca trwa nabór do Zespołu ds. Rady Kultury.
Zadaniami Zespołu są:
– praca nad koncepcją Rady Kultury
– konsultacje i współpraca z Grupą KULTURA WROCŁAW
– konsultacje i współpraca z Gminą Wrocław
– opracowania, analizy, raporty i dokumenty
– organizacja spotkań, prowadzenie kalendarza
– regularne spotkania co 2 tyg.

Chętnych do pracy prosimy o kierowanie swoich zgłoszeń na adres e-mail: info@kulturawroclaw.pl

Do zobaczenia we wtorek 12 marca!

Zespół ds. Rady Kultury
Grupa Kultura Wrocław
www.kulturawroclaw.pl

***
Wydarzenie realizowane w ramach projektu Wdrażanie Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022, finansowanego ze środków Gminy Wrocław. Więcej informacji na stronie: https://wro-ngo.pl/.

Operatorem projektu jest wrocławska Fundacja Avant Art (www.avantart.pl).