Stypendia artystyczne na 2021

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił konkurs o przyznanie stypendiów artystycznych na pierwsze półrocze 2021 roku i na cały 2021 rok na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:
➡️ film,
➡️ literatura,
➡️ muzyka,
➡️ taniec,
➡️ teatr,
➡️ sztuki wizualne,
➡️ upowszechnianie kultury.

📩 Podpisane wnioski o stypendia na pierwsze półrocze 2021 roku i na cały 2021 rok należy składać w terminie do 30 września 2020 r.

👉 Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 lub 12 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

➡️ Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Więcej informacji w linku >>> https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/46987/stypendia-artystyczne?fbclid=IwAR0xKwl6U-AMRHa8BVBq680XaXifuf37XbwGehObwPEAWFUqF6y-XPzHC00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *