Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia na rok 2021

Gmina Wrocław zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia na rok 2021.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

✅ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
✅ nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
✅ nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

Termin składania zgłoszeń:
do dnia 10 listopada 2020 r. do godz. 15.00.

👉 https://bip.um.wroc.pl/artykul/123/47999/nabor-do-komisji-konkursowych-w-otwartych-konkursach-ofert?fbclid=IwAR1QvyyKfkSFiZ0mhbTaoqE93pKvD1CPZ-MR_Qm5d78ro2OLF7mLSkgufIg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *