Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19.

Wytyczne mają być wsparciem dla dyrekcji muzeów i innych wymienionych kategorii instytucji kultury w procesie przygotowania do ich ponownego otwarcia. Udostępnianie ma charakter stopniowy i dzieli się na trzy fazy:

Faza 1: Przejście z pracy zdalnej do stacjonarnej

Faza 2: Realizacja działań muzealnych bez bezpośredniego kontaktu z publicznością

Faza 3: Otwarcie wnętrz muzealnych i wystawienniczych.

„Należy podkreślić, że termin wdrożenia II etapu odmrażania życia gospodarczego i społecznego nie został określony, gdyż jego sprecyzowanie zależy od odpowiedzialnej oceny bezpieczeństwa epidemiologicznego. Nie można zatem również określić terminu otwarcia muzeów dla zwiedzających, tym bardziej że, biorąc pod uwagę zróżnicowanie wynikające z wielu aspektów (położenie siedziby i oddziałów, rodzaj zbiorów, działalności okołomuzealne, itp.), decydować o tym będą dyrektorzy instytucji, najlepiej znający ich specyfikę i potrafiący określić bezpieczne dla publiczności i zbiorów możliwości realizacji zadań statutowych.”

Więcej informacji TU.

Większe środki w programie „Kultura w sieci”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o zwiększeniu środków w programie Kultura w sieci do 80 mln zł!
– 20 mln zł zostanie przeznaczonych na stypendia dla osób fizycznych,
– 60 mln zł – na program dotacyjny.

Tak znaczące podniesienie budżetu wynika z rekordowego zainteresowania programem, do którego złożono łącznie ponad 12 000 wniosków.

Zarówno Narodowe Centrum Kultury, jak i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezwłocznie rozpoczęły prace nad wnioskami.

Wrocławski Program Interwencji Społecznej dla rodziny, sportu, kultury i NGO

Ogłoszono Wrocławski Program Interwencji Społecznej. Na program pomocowy miasto planuje przeznaczyć do końca roku 12 mln zł.

➡️ Z powodu trwającej epidemii koronawirusa i nie dającego się przewidzieć terminu jej zakończenia, miasto rezygnuje z realizacji wszystkich miejskich przedsięwzięć sportowych i kulturalnych do końca sierpnia. Kolejne decyzje będą podejmowane na przełomie kwietnia i maja.

➡️ Artyści, którzy od miasta wynajmują pracownie na działalność w dziedzinie kultury i sztuki, od początku od 13 marca do końca stanu epidemii zapłacą symboliczny czynsz (1% obecnych opłat).

➡️ Poszerzony zostanie pakiet stypendiów dla artystów w 2020 r. Ogłosimy dodatkowy konkurs i zwiększymy pulę w obecnie trwającym konkursie. Łączna suma zaplanowanych i nowych środków przeznaczonych na ten cel w tym roku to ok. 1,4 mln zł.

➡️ Uruchomiony zostanie program zakupów dzieł sztuki wrocławskich artystów. Do końca tego roku przeznaczymy przynajmniej 130.000 zł na zakup ekspozycyjnych dzieł z zakresu sztuk plastycznych. Wyboru prac dokona ekspercka komisja złożona z muzealników i przedstawicieli uczelni wyższych. Szczegóły programu ogłosimy w najbliższych tygodniach.

WIĘCEJ NA BIP https://bip.um.wroc.pl/…/wroclawski-program-interwencji-spo… i https://www.wroclaw.pl/portal/wroclawski-program-interwencji-spolecznejZMIANA W REGULAMINIE „KULTURA W SIECI”

MKiDN: Wychodząc naprzeciw wątpliwościom zgłaszanym przez osoby zainteresowane programem „Kultura w sieci”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury zdecydowały o zmianie § 6 ust. 2 i 5* regulaminu programu dotacyjnego oraz § 1 pkt 18** i § 14 ust .3 regulaminu programu stypendialnego, tj. zastąpieniu punktu dotyczącego licencji creative commons zapisem umożliwiającym nieodpłatne powszechne udostępnianie w Internecie dzieł, finansowanych ze środków programu „Kultura w sieci”, w okresie trwania programu oraz sześciu miesięcy bezpośrednio po jego zakończeniu, tj. najpóźniej do końca kwietnia 2021 r.

To obowiązkowy warunek programu, realizowanego ze środków publicznych, którego jednym z kluczowych celów – obok złagodzenia skutków ograniczenia działalności twórców i instytucji kultury i wsparcia ludzi kultury – jest zwiększenie powszechnego dostępu obywateli do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu.

Powyższa zmiana została wprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury w odpowiedzi na prośby twórców oraz przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

PRZYPOMINAMY, ŻE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 20 KWIETNIA. WIĘCEJ NA: https://www.gov.pl/web/kultura/zmiana-w-regulaminie-programu-kultura-w-sieci

Serwis informacyjny dla wrocławskich organizacji pozarządowych

Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj ruszył serwis informacyjny dla wrocławskich organizacji pozarządowych na stronie https://wro-ngo.pl/wrongo_covid19/

Z każdej strony zalewa nas masa informacji, z których część stanowią niesprawdzone i niezweryfikowane wiadomości, które powodują, że czujemy się teraz jeszcze bardziej zagubieni. Dlatego Koalicja na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy stworzyła miejsce, w którym znajdziecie aktualne wiadomości dotyczące m.in. organizacji społecznych oraz jaką konkretną pomoc można uzyskać i gdzie, pochodzące wyłącznie z wiarygodnych źródeł.

Dodatkowo informacje te będą publikowane w grupie dyskusyjnej wro-ngo.

Komunikat Wydziału Partycypacji Społecznej dot. formalnej obsługi zleconych zadań publicznych

Jako Wydział Partycypacji Społecznej jesteśmy do dyspozycji organizacji pozarządowych – mejlowo i telefonicznie – i na bieżąco staramy się odpowiadać na pytania oraz rozstrzygać wątpliwości. Prosimy jednak w tym czasie o wyrozumiałość i cierpliwość. Możemy zapewnić, że będziemy wspólnie z Wami szukać najlepszej drogi i rozwiązania kluczowych kwestii w umowach dotacyjnych związanych z harmonogramami, kosztorysami  oraz rezultatami do osiągnięcia.

Czekamy na specjalne warunki prawne, które będą dziś poddane obradom w Senacie RP. Po ich podpisaniu przez Prezydenta RP przygotujemy dla Was komunikat z wytycznymi dotyczącymi już realizowanych zadań publicznych.

Wszystkie wysłane do Wydziału e-listy dotyczące zmian do już zawartych umów są na bieżąco przekazywane do jednostek merytorycznych. Każdy przypadek dotyczący zleconego zadania publicznego, rozpatrywany jest indywidualnie. Zróżnicowanie zadań powoduje, że w każdym z przypadków analizować będziemy dokumenty: ogłoszenie konkursowe, ofertę i umowę. Dopiero po ich przeglądzie możemy odpowiadać na pytania  szczegółowe dot. konkretnych przypadków. Po obustronnej akceptacji zmian umowy będą aneksowane. Mamy pewność, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie na każdą sytuację.

Szczegółowe kontakty oraz sposób załatwiania spraw w wydziale tutaj.

Konkurs MKiDN o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza artystów do udziału w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2020 r.

Stypendium w wysokości 3 500 zł brutto miesięcznie przyznawane jest na realizację określonego projektu w takich dziedzinach jak m.in. literatura, muzyka, teatr, taniec, twórczość ludowa czy animacja i edukacja kulturalna.

Tym razem wnioski można składać wyłącznie online w terminie do 16 kwietnia. WIĘCEJ INFORMACJI TU.

Stypendia artystyczne – możliwość elektronicznego składania wniosków

W związku z zagrożeniem epidemicznym dopuszczono możliwość składania wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych na realizację przedsięwzięcia na drugie półrocze 2020 r. również drogą elektroniczną. Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku należy przesłać na adres wkl@um.wroc.pl w terminie do 31 marca 2020 r. W temacie maila należy wpisać – STYPENDIA-WYDZIAŁ KULTURY.

Załączniki do wniosku należy przekazywać za pośrednictwem serwisów przesyłania plików o dużej objętości, np. www.wetransfer.com a link udostępnić w mailu razem z wnioskiem.

INFORMACJA NA BIP: https://bip.um.wroc.pl/artykul/…/44835/stypendia-artystyczne

Odwołanie Wrocławskiego Kongresu Kultury i wyborów do Wrocławskiej Rady Kultury

W związku z informacją podaną przez Wicepremiera oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego o zawieszeniu pracy instytucji kultury informujemy, że Wrocławski Kongres Kultury oraz wybory do Wrocławskiej Rady Kultury zaplanowane na 20 marca br. nie odbędą się. Wydarzenie zostanie przeniesione najpewniej na drugą połowę roku. Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów.

Nabór na stypendia artystyczne na drugie półrocze 2020

Informujemy o naborze na stypendia artystyczne na drugie półrocze 2020 na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

  • film,
  • literatura,
  • muzyka,
  • taniec,
  • teatr,
  • sztuki wizualne,
  • upowszechnianie kultury.

Zwracamy uwagę na zapis: „O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku” – jest to zmiana w porównaniu do pierwszego naboru, zakończonego do 30 września 2019.

https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/44133/stypendia-dla-osob-zajmujacych-sie-tworczoscia-artystyczna-oraz-upowszechnianiem-kultury