Komunikat Wydziału Partycypacji Społecznej dot. formalnej obsługi zleconych zadań publicznych

Jako Wydział Partycypacji Społecznej jesteśmy do dyspozycji organizacji pozarządowych – mejlowo i telefonicznie – i na bieżąco staramy się odpowiadać na pytania oraz rozstrzygać wątpliwości. Prosimy jednak w tym czasie o wyrozumiałość i cierpliwość. Możemy zapewnić, że będziemy wspólnie z Wami szukać najlepszej drogi i rozwiązania kluczowych kwestii w umowach dotacyjnych związanych z harmonogramami, kosztorysami  oraz rezultatami do osiągnięcia.

Czekamy na specjalne warunki prawne, które będą dziś poddane obradom w Senacie RP. Po ich podpisaniu przez Prezydenta RP przygotujemy dla Was komunikat z wytycznymi dotyczącymi już realizowanych zadań publicznych.

Wszystkie wysłane do Wydziału e-listy dotyczące zmian do już zawartych umów są na bieżąco przekazywane do jednostek merytorycznych. Każdy przypadek dotyczący zleconego zadania publicznego, rozpatrywany jest indywidualnie. Zróżnicowanie zadań powoduje, że w każdym z przypadków analizować będziemy dokumenty: ogłoszenie konkursowe, ofertę i umowę. Dopiero po ich przeglądzie możemy odpowiadać na pytania  szczegółowe dot. konkretnych przypadków. Po obustronnej akceptacji zmian umowy będą aneksowane. Mamy pewność, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie na każdą sytuację.

Szczegółowe kontakty oraz sposób załatwiania spraw w wydziale tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *