ZMIANA W REGULAMINIE „KULTURA W SIECI”

MKiDN: Wychodząc naprzeciw wątpliwościom zgłaszanym przez osoby zainteresowane programem „Kultura w sieci”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury zdecydowały o zmianie § 6 ust. 2 i 5* regulaminu programu dotacyjnego oraz § 1 pkt 18** i § 14 ust .3 regulaminu programu stypendialnego, tj. zastąpieniu punktu dotyczącego licencji creative commons zapisem umożliwiającym nieodpłatne powszechne udostępnianie w Internecie dzieł, finansowanych ze środków programu „Kultura w sieci”, w okresie trwania programu oraz sześciu miesięcy bezpośrednio po jego zakończeniu, tj. najpóźniej do końca kwietnia 2021 r.

To obowiązkowy warunek programu, realizowanego ze środków publicznych, którego jednym z kluczowych celów – obok złagodzenia skutków ograniczenia działalności twórców i instytucji kultury i wsparcia ludzi kultury – jest zwiększenie powszechnego dostępu obywateli do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu.

Powyższa zmiana została wprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury w odpowiedzi na prośby twórców oraz przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

PRZYPOMINAMY, ŻE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 20 KWIETNIA. WIĘCEJ NA: https://www.gov.pl/web/kultura/zmiana-w-regulaminie-programu-kultura-w-sieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *