Wyniki programu NCK Kultura w sieci

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków MKIDN. Program spotkał się z ogromnym, największym w historii programów dotacyjnych NCK, zainteresowaniem: do programu zgłoszono łącznie 5 948 wniosków na łączną kwotę przeszło 471 mln zł. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 1 182 zwycięskie projekty. Już w maju rozpocznie się etap zawierania umów i uruchomione zostaną pierwsze wypłaty dotacji.

W gronie 1182 beneficjentów programu dotacyjnego znalazły się:

  • instytucje publiczne – samorządowe instytucje kultury 389
  • trzeci sektor (organizacje pozarządowe, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe) 575
  • pozostałe (działalność gospodarcza) 218

WYKAZ WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE na https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/kultura-w-sieci-wyniki-naboru-

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *