Notatka ze spotkania online Komitetu sterującego Wrocławskiego Kongresu Kultury (WKK) 2020 (13.05.2020r.)

Podczas spotkania omawiane było wznowienie prac nad przygotowaniem WKK 2020. Ustalono, że przyjęta jesienią 2019 roku formuła pracy komitetu sterującego, który jest ciałem koordynującym i monitorującym postęp prac nad Kongresem, powinna pozostać w mocy. Komitet jest ponadto forum dialogu pomiędzy wszystkimi stronami organizacji WKK 2020 to jest: liderami zespołów roboczych prowadzonych przez stronę społeczną, Strefą Kultury Wrocław (SKW) – współorganizatorem kongresu a przedstawicielami Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW).

Wszyscy obecni na spotkaniu, którzy zostali wydelegowani uprzednio do pracy w Komitecie z swoich grup/zespołów/instytucji, na tę chwilę podtrzymują dalszą gotowość pracy w Komitecie sterującym. Konieczne jest zorganizowanie spotkania online Grupy Kultura Wrocław (GKW), na którym skonsultowane i omówione zostaną dodatkowo tematy istotne z punktu widzenia Strony Społecznej:

 • ewentualne rozszerzenie składu zespołów roboczych,
 • ewentualny dodatkowy naboru kandydatów w wyborach na przedstawicieli Strony społecznej do Wrocławskiej Rady Kultury (WRK),
 • kontynuowanie formatu dialogu Strony społecznej z UMW poprzez GKW, której powołanie wynika z programu „Wdrażania Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z NGO we Wrocławiu”.

Członkowie Komitetu sterującego zgodnie podkreślili, że wielomiesięczne, zaawansowane prace na Kongresem należy wznowić w miejscu, gdzie zostały przerwane przez pandemię COVID-19. Prace nie będę rozpoczynane od początku. Wypracowany program zostanie poddany ewaluacji w zespole programowym, który wznowi prace 19 maja br. Wypracowane ustalenia przez ten zespół pomogą w przygotowaniu szczegółowego terminarza dalszej pracy.Zespół ds. regulaminu podejmie prace nad aktualizacją regulaminu wyborów przedstawicieli Strony społecznej do WRK oraz samego WKK 2020. Kontakt z kandydatami do WRK zostanie wznowiony, celem weryfikacji chęci dalszego ich startu w wyborach. Komunikacja z zaproszonymi gośćmi i panelistami zostanie wznowiona na przełomie II i III kwartału br., celem przeprowadzenia aktualizacji programu przez zespół programowy.

WKK 2020 planowany jest na możliwy do podjęcia (z obecnego punktu widzenia) termin w grudniu 2020, z zaznaczeniem możliwości przeprowadzenia formuły mieszanej: wydarzenie w przestrzeni realnej i wirtualnej. Decyzja o wprowadzenie tej formuły, jak i o ewentualnych proporcjach w zakresie wydarzeń online i tradycyjnych paneli, zostanie podjęta wraz z rozwojem sytuacji możliwego nawrotu zagrożenia pandemicznego.Kolejne spotkanie planowane jest zgodnie z przyjętą wcześniej częstotliwością (raz na 2 tygodnie) – w dn. 27 maja br.

Obecni na spotkaniu członkowie Komitetu sterującego WKK:

 • Joanna Lassota (Strona społeczna, lider zespołu ds. regulaminu WKK 2020)
 • Berenika Nikodemska (Strona społeczna, wicelider zespołu ds. programu WKK 2020)
 • Kostas Georgakopulos (Strona społeczna, lider zespołu ds. produkcji WKK 2020)
 • Katarzyna Gołecka (Strona społeczna, wicelider zespołu ds. promocji WKK 2020)
 • Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, lider zespołu ds. promocji WKK 2020)
 • Dominika Kawalerowicz (Strefa Kultury Wrocław, Dyrektor ds. programowych)
 • Piotr Michałowski (Koordynator w Wydziale Kultury UMW)

Obecni na spotkaniu goście wspierający proces:

 • Romana Pomianowska (Strefa Kultury Wrocław, Koordynatorka),
 • Bartłomiej Świerczewski (Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW),
 • Jacek Pluta (Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMW).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *