Raport „Badanie miejskich instytucji kultury, ich potencjału i szans dla przyszłości”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym „Badanie miejskich instytucji kultury, ich potencjału i szans dla przyszłości” – projektu badawczego zrealizowanego przez Ośrodek Ewaluacji na zlecenie Strefa Kultury Wrocław.

Trwające od lipca 2020 do stycznia 2021 roku badanie dotyczyło 27 wrocławskich instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Gminę Wrocław w latach 2017-2019.

Raport zawiera materiał ilościowy i jakościowy obrazujący organizację, modele funkcjonowania, potencjał rozwojowy oraz zagospodarowywanie przestrzeni wartości przez miejskie instytucje kultury. Prezentuje ogólną ocenę instytucjonalnego pola kultury, ale też przedstawia każdą z instytucji osobno.Pełna oraz skrócona wersja raportu wraz opiniami ekspertów dostępna jest w linku: https://strefakultury.pl/news/wyniki-badania-miejskich-instytucji-kultury/?fbclid=IwAR2l26HqQc1ZG_0pF5YSY9hqV5nBATOm6rCg6Lzyrthl5S_qEdLmDTSuse4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *