„Grupa Kultura Wrocław”, czyli Grupa Branżowa Kultura

Tworzenie grup branżowych przez organizacje pozarządowe należy do priorytetów Koalicji, którą na zasadach partnerstwa stworzyli przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Aktualnie w skład Koalicji wchodzą przedstawiciele 12 NGO’s, Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Partycypacji Społecznej oraz Rzecznik Dialogu Społecznego.

Podsumowaniem pierwszego etapu prac Koalicji jest dokument „Wdrażanie Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022 z NGO we Wrocławiu”.

Jednym z obszarów, wytypowanych przez Koalicję do objęcia partnerstwem określonym w dokumencie strategii, jest aktywność związana z aktywizacją wrocławskiego środowiska kultury i powołaniem Grupy Branżowej Kultura, która swoim zasięgiem objęła całe środowisko wrocławskiej kultury.

Grupa Kultura Wrocław ściśle współpracuje z Prezydentem Wrocławia, Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydziałem Kultury oraz całym wrocławskim środowiskiem kultury. Do priorytetowych obszarów swoich działań uznaje: współorganizacja Wrocławskiego Kongresu Kultury, udział w procesie tworzenia powoływanej przez Prezydenta Wrocławia Wrocławskiej Rady Kultury oraz wypracowanie strategii i modelu aktywności grupy w przyszłych latach. Te trzy elementy składają się ponadto na unikatowy w skali kraju przykład procesu uspołecznienia miejskiej polityki kulturalnej pod nazwą Kultura Wrocław.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *