Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w związku z wdrażaniem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 możliwe jest stopniowe, ograniczone przywracanie działalności domów, centrów i ośrodków kultury. Działania każdej instytucji powinny być dostosowane do jej indywidualnej, faktycznej sytuacji oraz warunków epidemicznych na danym terenie.

Ostateczna decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w obecnym reżimie sanitarnym należy do dyrekcji i powinna zostać podjęta w porozumieniu z lokalnym samorządem oraz z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, w razie zaistnienia takiej konieczności.

W linku przedstawione są rekomendacje MKiDN w zakresie bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania ww. instytucji https://nck.pl/instytucja/aktualnosci/rekomendacje-dla-domow-kultury-w-czasie-epidemii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *