Możliwość aneksowania umów związanych z prowadzeniem zajęć online

Wydział Partycypacji Społecznej UM uzgodnił z radcami prawnymi, że do oferty, która będzie aneksowana, organizacja opisując nowy sposób realizacji zadania powinna wpisać poniższe zdanie:

„Od dnia …. i do momentu zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego… (dalej opis zadania)”.

Zapis ten pozwoli aneksować umowy, w których prowadzenie zajęć zostało zamienione z trybu dotychczasowego (zajęcia tradycyjne) na tryb zdalny (elektroniczny), gdy konkurs tego nie wykluczał. Każda organizacja pozarządowa zmienia ofertę w takim zakresie, w jakim to możliwe i konieczne, ale ww. zapis jest niezbędny, by aneks był możliwy do zawarcia.

Więcej na https://www.facebook.com/wroclawrozmawia/posts/2663282520618732

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *