Notatka ze spotkania 7 maja 2019, III Spotkanie Grupy Kultura Wrocław

Wstępne cele GRUPY KULTURA WROCŁAW jako punkt wyjścia dla funkcjonowania Grupy Kultura Wrocław, zaproponowane przez Grupę i dyskutowane na spotkaniu 7.05.2019, wraz z dopiskami uczestników spotkania. Dodatkowo uczestnicy głosowali na najważniejszy ich zdaniem w chwili obecnej cel. Lista celów Grupy Kultura Wrocław:

  1. Wpływ na politykę kulturalną miasta (12 głosów)
  2. Integracja środowiska kultury we Wrocławiu (11 głosów)
  3. Realizacja wspólnych projektów (11 głosów)
  4. Wzmocnienie aktywności i efektywności działań twórców i menadżerów kultury (9 głosów)
  5. Utworzenie Rady Kultury (8 głosów)
  6. Organizacja Kongresu Kultury (8 głosów)
  7. Wypracowanie dobrych praktyk w kontaktach z Urzędem Miasta (8 głosów)
  8. Miejsce dzielenia się doświadczeniami (2 głosy)

PARKING – zgłoszenia dodatkowe podczas spotkania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *