Trwa drugi nabór do programu Mikrogranty, prowadzonego przez Fundacja Umbrella i Strefa Kultury Wrocław

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na kreatywne wydarzenia wytwarzające szeroko rozumianą kulturę w mieście.

Wsparcie uzyskać będą mogły wszelkie inicjatywy, które pomogą (także na odległość) poczuć i budować więzi społeczne, ułatwią myślenie o przyszłości z optymizmem, czy też zostaną zorganizowane z zachowaniem bezpiecznych odległości.

Jak zawsze można zgłosić się do jednej z trzech ścieżek i otrzymać wsparcie finansowe, merytoryczne, promocyjne i administracyjne:

Ścieżka dla GRUP MŁODZIEŻOWYCH

www.tinyurl.com/mikrograntymlodziezowe-wideo

www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe

mikrograntymlodziezowe@sektor3.wroclaw.pl

Ścieżka dla OSÓB FIZYCZNYCH I GRUP NIEFORMALNYCH

www.tinyurl.com/mikrograntyskw-wideo

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

mikrogranty@strefakultury.pl

Ścieżka dla ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

www.tinyurl.com/mikrograntyngo-wideo

www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyngo/

mikrograntyngo@sektor3.wroclaw.pl

7 maja w godz. 17.00 – 19.00 odbędą się Warsztaty pisania projektów | Mikrogranty Edycja 23. – maj 2020, które będą prowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu się przez grupę Mikrogranty.

Więcej informacji o programie:
www.wroclaw.pl/mikrogranty
www.facebook.com/mikrogranty
www.instagram.com/mikro.granty

Metropolie proszą rząd o pomoc dla kultury

Prezydenci dziewięciu polskich miast, w tym Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, zaapelowali do ministra kultury Piotra Glińskiego o wsparcie dla sektora kultury i przedstawili propozycje, które mają ustabilizować znajdujące się w trudnej sytuacji instytucje prowadzące działalność kulturalną. Inicjatywa powstała we Wrocławiu.

Wśród zgłoszonych propozycji:

1. Zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatku PIT i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków m.in. na programy wsparcia kultury i sektora organizacji czasu wolnego;

2. Objęcie programami pomocowymi w ramach PFR samorządowych instytucji kultury w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw;

3. Refundacja utraconych wpływów z biletów z budżetu MKiDN dla samorządowych instytucji kultury;

4. Wprowadzenie zmian w specustawie – nadanie organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego uprawnień w zakresie tworzenia programów pomocowych i socjalno-bytowych dla środowisk kultury, które obecnie są wyłącznymi kompetencjami organów uchwałodawczych;

5. Wprowadzenie zasady (i zmiany zapisów w ustawie) dotyczącej odliczania VAT-u z działalności kulturalnej, w myśl której działalność finansowana ze środków „tarczowych”, która ze względu na obostrzenia programów dotacyjnych nie może przez pewien okres przynosić przychodów, nie powinna być traktowana jako działalność do celów innych niż działalność gospodarcza, lecz element prowadzonej działalności gospodarczej w okresie epidemii mającej tylko charakter nieodpłatny;

6. Zmiana regulaminów konkursów i dofinansowań przeznaczonych dla sektora kreatywnego, m.in. poprzez zmniejszenie/uchylenie wkładu własnego;

7. Analogicznie do rozwiązań przygotowywanych dla sektora turystyki wprowadzenie „bonów do kultury” przeznaczonych na zakup usług i dóbr kultury dla rozbudzenia popytu w tym sektorze (np. na zakup książek, biletów do kin, teatrów, muzeów, festiwale);

8. Stworzenie możliwości częściowych zwolnień/odliczeń od podatków dla przedsiębiorstw decydujących się na wsparcie działalności kulturalnej.

Pod listem podpisali się prezydenci Wrocławia, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina i Warszawy. Został on zaadresowany do ministra kultury Piotra Glińskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich.