Tarcza antykryzysowa dla KULTURY!

W odpowiedzi na pytania dotyczące narzędzi wsparcia finansowego, jakie dostępne są w ramach tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i indywidualnych podmiotów pracujących w KULTURZE, serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminarium, organizowane przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP oraz Fundacja Avant Art, operatora Grupy Kultura Wrocław, które odbędzie się w formule on-line 15 czerwca o godz. 12.00.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać zgłoszenie na adres info@kulturawroclaw.pl, liczba miejsc ograniczona!

Szczegóły webinaium dostępne są w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/614097059454922/

Wytyczne dla uruchamiania działalności instytucji kultury – teatrów, oper, filharmonii i kin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało zestaw wytycznych dla uruchamiania działalności instytucji kultury – teatrów, oper, filharmonii i kin W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE.

Kluczowym elementem pozostaje dostosowanie możliwości danej instytucji kultury do wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego – i tu MKiDN podtrzymuje rekomendację dotyczącą konsultacji z lokalnymi inspektoratami sanitarnymi.

WYTYCZNE DLA KIN W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE:

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE:

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

4.Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

to największe spotkanie przedstawicieli wrocławskiego III sektora, Gminy Wrocław, społecznie odpowiedzialnego biznesu i aktywnych obywateli naszego miasta.

KONGRES dla nas – wrocławskich organizacji pozarządowych – jest corocznym świętem oraz okazją do spotkania i rozmów o ważnych sprawach Wrocławia oraz jego mieszkańców.

W tym roku spotkany się wyjątkowo w wersji ONLINE.

Kongres rozpocznie się 17 czerwca 2020 roku i będzie trwał aż 4 dni! (do 20. czerwca 2020 roku). Tegorocznym tematem przewodnim jest “Społeczeństwo obywatelskie wobec kryzysu w demokracji”.

Wszystkie wydarzenie będą transmitowane na żywo na wydarzeniu FB: www.facebook.com/events/263373001447250

Formularz zgłoszeniowy: https://wro-ngo.pl/4-kongres-wroclawskich-ngo/

Kolejne ALERTY KULTURA

Już 2,6 miliarda ludzi na całym świecie dotknęły obostrzenia, blokady, kwarantanny. Poza strachem o zdrowie i życie naszych bliskich jesteśmy zaniepokojeni tym, jaki wpływ na różne dziedziny naszego życia będzie miała rozwijająca się pandemia. Odpowiedzi na to pytanie postara się udzielić prof. Jerzy Hausner wraz z wybitnymi specjalistami, których zaprosił do współpracy przy tworzeniu cyklu opinii w formie alertów: gospodarczego, edukacyjnego, społecznego, samorządowego, biznesowego i medycznego.

Alert Kultura to inicjatywa Think Thank Open Eyes Economy oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dotychczasowa tematyka poruszana w alertach KULTURA:

 1. Pierwsza do wygaszenia, ostatnia do wybudzenia
 2. Drożdże, bez których ciasto kultury nie wyrośnie
 3. INSTYTUCJE KULTURY
 4. Prawoautorskie i kultura w sieci
 5. Status artysty
 6. Festiwale w czasie pandemii

ALERTY: https://oees.pl/alerty-eksperckie/

4 etap „odmrażania” gospodarki – otwarcie kin i teatrów

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania.

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,
 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania?fbclid=IwAR1J1S1AAYsWplAhxDp3uAKtdnyMvvVD_Ai8N9yd2pvle20Ion5olWE3Vqk

Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w związku z wdrażaniem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 możliwe jest stopniowe, ograniczone przywracanie działalności domów, centrów i ośrodków kultury. Działania każdej instytucji powinny być dostosowane do jej indywidualnej, faktycznej sytuacji oraz warunków epidemicznych na danym terenie.

Ostateczna decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w obecnym reżimie sanitarnym należy do dyrekcji i powinna zostać podjęta w porozumieniu z lokalnym samorządem oraz z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, w razie zaistnienia takiej konieczności.

W linku przedstawione są rekomendacje MKiDN w zakresie bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania ww. instytucji https://nck.pl/instytucja/aktualnosci/rekomendacje-dla-domow-kultury-w-czasie-epidemii

Lista przyznanych stypendiów w ramach programu Kultura w sieci MKiDN

Trzymiesięczne stypendia – każde w wysokości 9 tys. zł – otrzyma 2 222 artystów i twórców, czyli ponad połowa wnioskodawców. Stypendia zostały przyznane w 9 kategoriach:

 • Muzyka – 743 przyznanych stypendiów
 • Sztuki wizualne – 499 przyznanych stypendiów
 • Animacja i edukacja kulturalna – 419 przyznanych stypendiów
 • Literatura – 160 przyznanych stypendiów
 • Film – 110 przyznanych stypendiów
 • Teatr – 100 przyznanych stypendiów
 • Twórczość ludowa – 86 przyznanych stypendiów
 • Taniec – 57 przyznanych stypendiów
 • Zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury – 48 przyznanych stypendiów

Lista stypendystów/tek na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/20-mln-zl-na-stypendia-dla-artystow-rozstrzygnelismy-ii-czesc-programu-kultura-w-sieci2

Wyniki programu NCK Kultura w sieci

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków MKIDN. Program spotkał się z ogromnym, największym w historii programów dotacyjnych NCK, zainteresowaniem: do programu zgłoszono łącznie 5 948 wniosków na łączną kwotę przeszło 471 mln zł. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 1 182 zwycięskie projekty. Już w maju rozpocznie się etap zawierania umów i uruchomione zostaną pierwsze wypłaty dotacji.

W gronie 1182 beneficjentów programu dotacyjnego znalazły się:

 • instytucje publiczne – samorządowe instytucje kultury 389
 • trzeci sektor (organizacje pozarządowe, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe) 575
 • pozostałe (działalność gospodarcza) 218

WYKAZ WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE na https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/kultura-w-sieci-wyniki-naboru-

Notatka ze spotkania online Komitetu sterującego Wrocławskiego Kongresu Kultury (WKK) 2020 (13.05.2020r.)

Podczas spotkania omawiane było wznowienie prac nad przygotowaniem WKK 2020. Ustalono, że przyjęta jesienią 2019 roku formuła pracy komitetu sterującego, który jest ciałem koordynującym i monitorującym postęp prac nad Kongresem, powinna pozostać w mocy. Komitet jest ponadto forum dialogu pomiędzy wszystkimi stronami organizacji WKK 2020 to jest: liderami zespołów roboczych prowadzonych przez stronę społeczną, Strefą Kultury Wrocław (SKW) – współorganizatorem kongresu a przedstawicielami Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW).

Wszyscy obecni na spotkaniu, którzy zostali wydelegowani uprzednio do pracy w Komitecie z swoich grup/zespołów/instytucji, na tę chwilę podtrzymują dalszą gotowość pracy w Komitecie sterującym. Konieczne jest zorganizowanie spotkania online Grupy Kultura Wrocław (GKW), na którym skonsultowane i omówione zostaną dodatkowo tematy istotne z punktu widzenia Strony Społecznej:

 • ewentualne rozszerzenie składu zespołów roboczych,
 • ewentualny dodatkowy naboru kandydatów w wyborach na przedstawicieli Strony społecznej do Wrocławskiej Rady Kultury (WRK),
 • kontynuowanie formatu dialogu Strony społecznej z UMW poprzez GKW, której powołanie wynika z programu „Wdrażania Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z NGO we Wrocławiu”.

Członkowie Komitetu sterującego zgodnie podkreślili, że wielomiesięczne, zaawansowane prace na Kongresem należy wznowić w miejscu, gdzie zostały przerwane przez pandemię COVID-19. Prace nie będę rozpoczynane od początku. Wypracowany program zostanie poddany ewaluacji w zespole programowym, który wznowi prace 19 maja br. Wypracowane ustalenia przez ten zespół pomogą w przygotowaniu szczegółowego terminarza dalszej pracy.Zespół ds. regulaminu podejmie prace nad aktualizacją regulaminu wyborów przedstawicieli Strony społecznej do WRK oraz samego WKK 2020. Kontakt z kandydatami do WRK zostanie wznowiony, celem weryfikacji chęci dalszego ich startu w wyborach. Komunikacja z zaproszonymi gośćmi i panelistami zostanie wznowiona na przełomie II i III kwartału br., celem przeprowadzenia aktualizacji programu przez zespół programowy.

WKK 2020 planowany jest na możliwy do podjęcia (z obecnego punktu widzenia) termin w grudniu 2020, z zaznaczeniem możliwości przeprowadzenia formuły mieszanej: wydarzenie w przestrzeni realnej i wirtualnej. Decyzja o wprowadzenie tej formuły, jak i o ewentualnych proporcjach w zakresie wydarzeń online i tradycyjnych paneli, zostanie podjęta wraz z rozwojem sytuacji możliwego nawrotu zagrożenia pandemicznego.Kolejne spotkanie planowane jest zgodnie z przyjętą wcześniej częstotliwością (raz na 2 tygodnie) – w dn. 27 maja br.

Obecni na spotkaniu członkowie Komitetu sterującego WKK:

 • Joanna Lassota (Strona społeczna, lider zespołu ds. regulaminu WKK 2020)
 • Berenika Nikodemska (Strona społeczna, wicelider zespołu ds. programu WKK 2020)
 • Kostas Georgakopulos (Strona społeczna, lider zespołu ds. produkcji WKK 2020)
 • Katarzyna Gołecka (Strona społeczna, wicelider zespołu ds. promocji WKK 2020)
 • Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, lider zespołu ds. promocji WKK 2020)
 • Dominika Kawalerowicz (Strefa Kultury Wrocław, Dyrektor ds. programowych)
 • Piotr Michałowski (Koordynator w Wydziale Kultury UMW)

Obecni na spotkaniu goście wspierający proces:

 • Romana Pomianowska (Strefa Kultury Wrocław, Koordynatorka),
 • Bartłomiej Świerczewski (Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW),
 • Jacek Pluta (Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMW).