Raport „Badanie miejskich instytucji kultury, ich potencjału i szans dla przyszłości”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym „Badanie miejskich instytucji kultury, ich potencjału i szans dla przyszłości” – projektu badawczego zrealizowanego przez Ośrodek Ewaluacji na zlecenie Strefa Kultury Wrocław.

Trwające od lipca 2020 do stycznia 2021 roku badanie dotyczyło 27 wrocławskich instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Gminę Wrocław w latach 2017-2019.

Raport zawiera materiał ilościowy i jakościowy obrazujący organizację, modele funkcjonowania, potencjał rozwojowy oraz zagospodarowywanie przestrzeni wartości przez miejskie instytucje kultury. Prezentuje ogólną ocenę instytucjonalnego pola kultury, ale też przedstawia każdą z instytucji osobno.Pełna oraz skrócona wersja raportu wraz opiniami ekspertów dostępna jest w linku: https://strefakultury.pl/news/wyniki-badania-miejskich-instytucji-kultury/?fbclid=IwAR2l26HqQc1ZG_0pF5YSY9hqV5nBATOm6rCg6Lzyrthl5S_qEdLmDTSuse4

Znamy wyniki naboru do Wrocławskiego Programu Wydawniczego 2021

Celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest wspieranie wydawców podejmujących tematy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, których działania nie mieszczą się w ramach komercyjnego rynku wydawniczego.

Do Naboru na rok 2021 do programu zgłoszono 18 wniosków. Po etapie oceny formalnej i oceny eksperckiej pod obrady Komisji Konkursowej trafiły wszystkie złożone wnioski: 15 projektów książek oraz 3 projekty czasopism. Komisja zadecydowała o przyznaniu wkładu finansowego dla 12 złożonych propozycje. Decyzje Komisji Konkursowej były oparte na ocenach ekspertów, powiązaniu publikacji z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem oraz potencjale promocyjnym dla miasta i regionu.

CZASOPISMA:

 • „Magazyn Żydowski Chidusz”, red. nacz. Michał Bojanowski, wyd. Fundacja Żydowska „Chidusz” – 28.000,00 zł (4 numery),
 • „Rita Baum”, red. nacz. Ewa Miszczuk, wyd. Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum” – 55.000,00 zł (4 numery),
 • „nietak!t”, red. nacz. Katarzyna Knychalska, wyd. Fundacja Teatr Nie-Taki – 50.000,00 zł (3 numery).

KSIĄŻKI:

 • „(Nie)widzialność. Opowieści niewidomych kobiet”, Kamil Pietrowiak, wyd. QUAESTIO– 12.000,00 zł,
 • „Czarnolas”, Jaga Słowińska, wyd. Fundacja Korporacja Ha!art – 5.000,00 zł,
 • „Wieżogród/TowerTopia”, Tomasz Domański, Piotr Jakub Fereński, Beata Frydryczak, Paweł Gusin, Katarzyna Karaskiewicz, Andrzej Kostołowski, Beata Lubicka, Mateusz Salwa, Agnieszka Topolska, Cezary Wąs, wyd. Dolnośląski Inkubator Sztuki – 48.000,00 zł,
 • „Babilon”, Krzysztof Śliwka, wyd. wydawnictwo j – 12.000,00 zł,
 • „Będą mi mówić”, Tomasz Ważny, wyd. wydawnictwo j – 5.000,00 zł,
 • „Pestka mandarynki i inne dramaty”, Jacek Bierut, wyd. wydawnictwo j – 4.000,00 zł,
 • „Zróbmy sobie przeszłość”, Gabriela Iwińska, wyd. wydawnictwo j – 5.000,00 zł,
 • „Mira od A do Ż. Monografia (1966-2021)”, red. Katarzyna Kuzborska, autorzy: Zofia Gebhard, Waldemar Okoń, Piotr Jakub Fereński, Małgorzata Baranowska, Mira Żelechower-Aleksiun, wyd. Ośrodek Kultury i Sztuki – 32.000,00 zł,
 • „Kto chce niech wierzy Kosałka Jerzy”, red. Marcin Ludwin, autorzy: Marcin Ludwin, Dorota Monkiewicz, Piotr Stasiowski, Karolina Plinta, Daria Skok, Anna Markowska, Łukasz Kropiowski, Maria Marszałek, Wojciech Kozłowski, Andrzej Kostołowski, wyd. Ośrodek Kultury i Sztuki – 40.000,00 zł.

Nabór na stypendia artystyczne na drugie półrocze 2021

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił konkurs o przyznanie stypendiów artystycznych na drugie półrocze 2021 roku na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

 • film,
 • literatura
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • sztuki wizualne
 • upowszechnianie kultury.

Z uwagi na obchody Roku Tadeusza Różewicza, zachęca się do rozważenia osoby Poety i jego twórczości jako możliwego tematu przedsięwzięć twórczych.

Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Podpisane własnoręcznie wnioski o stypendia na drugie półrocze 2021 roku należy składać w terminie do 31 marca 2021 r. w wersji papierowej lub elektronicznej. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/50490/stypendia-artystyczne?fbclid=IwAR1ZK8B6FAe-j7Y0ZDq3VSbh_CqXSdmMCHku6wSgNZJPszsxPm4eGMN_ZZA

Notatka z 4. spotkania Wrocławskiej Rady Kultury

Na www.wroclaw.pl pojawił się protokół z 4. posiedzenia Wrocławskiej Rady Kultury, na którym poruszono następujące tematy:

1. Opinia WRK w sprawie kończącej się kadencji Ireneusza Grina na stanowisku dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury.

2. Plany łączenia wrocławskich instytucji kultury.

3. Sprawy bieżące.

4. Wolne wnioski.

Zachęcamy do lektury! https://www.wroclaw.pl/czwarte-posiedzenie-wroclawskiej-rady-kultury?fbclid=IwAR1MQOcrFU472Ies22ajedIA5FqNe9xC9j6-I_EjIuAfhdOVIOKiBAU2ps8

XV Spotkanie Grupy Kultura Wrocław

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Kultura Wrocław, które odbędzie się 18 lutego (czwartek) o godz. 17.00. w Centrum na Przedmieściu przy ul. Prądzyńskiego 39A we Wrocławiu.

Agenda spotkania:

 1. Krótkie omówienie/raport związany z Kongresem Kultury. Podsumowanie Kongresu, tezy i rekomendacje pokongresowe. Prezentacja: Dominika Kawalerowicz i Kuba Żary ze Strefy Kultury Wrocław oraz członkinie zespołu sterującego pracami Kongresu Kultury, reprezentujące Stronę społeczną – Joanna Lassota i Grażyna Górka.
 2. Spotkanie z przedstawicielami Wrocławskiej Rady Kultury. Na spotkaniu będą obecni m.in. członkowie Prezydium Rady: Agnieszka Franków-Żelazny (przewodnicząca), Izabela Duchnowska (wiceprzewodnicząca) oraz Paweł Kamiński (sekretarz).
 3. Krótka prezentacja powołanej w listopadzie 2020r. Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Udział w spotkaniu Marii Lewandowskiej- Mika, prezeski Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członkini Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Podsumowanie I etapu procesu uspołecznienia kultury we Wrocławiu, kontynuacja prac nad zasadami funkcjonowania GKW jako narzędzia integracji środowiska i otwartej przestrzeni dyskusji (agory) o najważniejszych dla środowiska zagadnieniach.
 5. Przedstawienie propozycji modelu rozwoju i dalszego funkcjonowania Grupy Kultura Wrocław w postaci grup roboczych (propozycje grup: teatr, muzyka, sztuki wizualne, NGO, instytucje kultury, promocja) oraz zespołu sterującego GKW, złożonego z przedstawicieli poszczególnych grup roboczych i operatora – prezentacja Kostas Georgakopulos (fundacja Avant Art, operator GKW).
 6. Wolne wnioski
 7. Ustalenie daty kolejnego spotkania.

Moderator: Dominik Golema, Departament Prezydenta, Dyrektor Biura Wrocław bez Barier

Do zobaczenia!

4. posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury już 18 lutego

Wrocławska Rada Kultury powstała 2 grudnia 2020 roku w składzie:


1. Izabela Duchnowska
2. Agnieszka Franków-Żelazny
3. Jarosław Fret
4. Marek Gluziński
5. Konrad Imiela
6. Janusz Jasiński
7. Paweł Jarodzki
8. Paweł Kamiński
9. Katarzyna Majewska
10. Magdalena Piekarska
11. Jerzy Pietraszek
12. Tomasz Sikora
13. Tomasz Jakub Sysło
14. Sylwia Świsłocka-Karwot
15. Katarzyna Uczkiewicz
• Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia:
16. Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
17. Jacek Pluta – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
18. Dorota Ciastek – zastępca dyrektora Wydziału Kultury
19. Marta Ostrowska – główny specjalista w Wydziale Kultury

Przypominamy, że wszystkie informacje i protokoły ze spotkań Rady znajdują się na stronie:

https://www.wroclaw.pl/wroclawska-rada-kultury

Wystawa dzieł wrocławskich artystów i artystek w Arsenale Miejskim!

W Arsenale Miejskim trwa wystawa dzieł zakupionych w ramach Programu Interwencji Społecznej, mającego na celu wsparcie wrocławskich artystów przez kupno i ekspozycję ich prac.

Więcej informacji nt. wystawy i jej założeń znajduje się w wywiadzie z Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia p. Jerzym Pietraszkiem oraz p. Barbarą Ilkosz z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/104793/Sztuka-w-RWK-6-2021?fbclid=IwAR1E8Wr-WCav1oamDyTewaTrfplVV7jTgG01fXGpc0FRDe6Q_yGNfokXjLc

Bożena i Lech Janerkowie z tytułem Kreatora Kultury!

Za najwspanialszą w polskiej muzyce rozrywkowej opowieść o niezależności, snutą przez dekady w zespole Klaus Mitffoch, a później na autorskich płytach. Opowieść, której nie dogonił „lukratywny wieprz” i w której „wszystko było dobrze i wszystko w sam raz” – także dzięki temu, że snuta była przez dwoje muzyków będących dla siebie oparciem.

GRATULUJEMY!

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/paszporty/2100309,1,bozena-i-lech-janerkowie-z-tytulem-kreatora-kultury.read?fbclid=IwAR0G1i8bDr3RVPQ61-PHiP_8AYFWOO1BFsVHrLMlvg25h4h–b-vnQSPjIc

Sylwia Świsłocka-Karwot nową dyrektorką Muzeum Współczesnego Wrocław

Wyboru kandydatki dokonała siedmioosobowa komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w składzie:

1. Jerzy Pietraszek – przewodniczący, dyrektor Wydziału Kultury UMW,
2. Joanna Kobyłt – przewodnicząca zawiązku zawodowego Inicjatywa Pracownicza w Muzeum Współczesnym Wrocław,
3. dr hab. Jerzy Ilkosz – przewodniczący Rady Muzeum Współczesnego Wrocław, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu,
4. dr hab. Piotr Oszczanowski – dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
5. prof. Kazimierz Pawlak – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski, artysta szkła,
6. prof. Wojciech Pukocz – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu
7. Hanna Wróblewska – dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Nowa dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w w 1999 r. uzyskała tytuł magistra historii sztuki, a w 2004 r. tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji pt. „Plastyka we Wrocławiu w latach 1945-1970. Artyści i krytycy”.

Od początku związana jest Dolnośląskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Współczesnych, najpierw jako koordynatorka programu pod nazwą „Utworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej”, od 2008 r. jako członek zarządu, a od ponad dwóch lat jako prezes.

Od 2008 r. jest również pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki.

Przez kilka lat była starszym wizytatorem w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jak również sekretarzem redakcji kwartalnika „Quart”. Pracę zawodową rozpoczynała od stanowiska asystenta muzealnego, kustosza, a następnie kuratora wystaw.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji na temat sztuki współczesnej, w tym obszernej monografii pt. „Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970. Artyści, dzieła, krytycy” (wyd. Via Nova, 2016).

Jest członkiem Rady Akademii Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu oraz nowo powołanej Wrocławskiej Rady Kultury przy Prezydencie Wrocławia.