Nabór na stypendia artystyczne na drugie półrocze 2021

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił konkurs o przyznanie stypendiów artystycznych na drugie półrocze 2021 roku na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

  • film,
  • literatura
  • muzyka,
  • taniec,
  • teatr,
  • sztuki wizualne
  • upowszechnianie kultury.

Z uwagi na obchody Roku Tadeusza Różewicza, zachęca się do rozważenia osoby Poety i jego twórczości jako możliwego tematu przedsięwzięć twórczych.

Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Podpisane własnoręcznie wnioski o stypendia na drugie półrocze 2021 roku należy składać w terminie do 31 marca 2021 r. w wersji papierowej lub elektronicznej. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/50490/stypendia-artystyczne?fbclid=IwAR1ZK8B6FAe-j7Y0ZDq3VSbh_CqXSdmMCHku6wSgNZJPszsxPm4eGMN_ZZA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *