KULTURA WROCŁAW

Grupa Kultura Wrocław jako branżowa grupa ds. Kultury powstała w październiku 2018 roku na mocy „Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi”. Z uwagi na cele, jakim jest organizacja Wrocławskiego Kongresu Kultury i powołanie Wrocławskiej Rady Kultury, przyjęła formułę otwartą dla przedstawicieli różnorodnego środowiska wrocławskiej kultury: artystów, twórców, animatorów, aktywistów, menedżerów i badaczy kultury, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, bibliotek, związków branżowych oraz urzędu miasta. W swoich działaniach opiera się m.in. na przygotowanym w 2017 roku dokumencie „Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”.

Grupa Kultura Wrocław ściśle współpracuje z Prezydentem Wrocławia, Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydziałem Kultury oraz całym wrocławskim środowiskiem kultury. Do priorytetowych obszarów swoich działań uznaje: współorganizacja Wrocławskiego Kongresu Kultury, udział w procesie tworzenia powoływanej przez Prezydenta Wrocławia Wrocławskiej Rady Kultury oraz wypracowanie strategii i modelu aktywności grupy w przyszłych latach. Te trzy elementy składają się ponadto na unikatowy w skali kraju przykład procesu uspołecznienia miejskiej polityki kulturalnej pod nazwą Kultura Wrocław.

Notatki ze spotkań Grupy Kultura Wrocław