WKK 2020

Wrocławski Kongres Kultury to stworzone przez i dla wrocławskiego środowiska wydarzenie, które jest efektem współpracy strony społecznej, instytucji kultury i samorządu. Ma odpowiadać na potrzeby środowiska, a w efekcie stać się otwartą i dostępną platformą, umożliwiającą wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację, edukację, sieciowanie oraz omawianie istotnych zagadnień i zjawisk, także w kontekście kształtowania polityki kulturalnej miasta.

Ze względu na rozwój sytuacji pandemicznej wydarzenie odbędzie się w zmienionej formule i w nowym terminie – spotkanie wrocławskiego środowiska kultury potrwa od 30 listopada a 4 grudnia, a składające się na jego program dyskusje plenarne i stolikowe oraz wybory przeprowadzone zostaną online.

Na program trzech pierwszych dni (30.11-2.12) składać się będzie 9 dyskusji stolikowych prowadzonych w formie telekonferencji. Podczas dwóch kolejnych dni (3-4.12) na naszych internetowych kanałach będą transmitowane na żywo panele dyskusyjne oraz wieczór wyborczy – odbiorcy będą mogli wchodzić z nimi w interakcję za pośrednictwem przesyłanych w mediach społecznościowych komentarzy, które przekazywane będą panelistom. Częścią finałowego dnia Kongresu będą też, przeprowadzone za pośrednictwem sieci, wybory do Wrocławskiej Rady Kultury.

Udział w części panelowej wydarzenia nie będzie wymagał rejestracji; zapisy uczestników dyskusji stolikowych oraz dopisywanie się do listy wyborców uruchomimy 4 listopada – szczegółowe informacje dotyczące procedury rejestracyjnej wkrótce. 

Jednym z najważniejszych elementów w programie Kongresu będą wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury, która ma pełnić funkcję doradczo-konsultacyjną przy Prezydencie Wrocławia. Kandydatami mogą zostać osoby, które prowadzą działalność polegającą m.in. na tworzeniu, upowszechnianiu, ochronie i promocji kultury czy realizacji inicjatyw kulturalnych, są aktywni na polu edukacji kulturalnej. W wyborach będą mogli wziąć udział zarówno niezależni reprezentanci wrocławskiego środowiska kulturalnego: artyści, animatorzy, aktywiści i menedżerowie, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, organizacji oraz grup nieformalnych. Wybrani przedstawiciele strony społecznej podczas trzyletniej kadencji będą doradzać Prezydentowi w obszarze zadań na polu kultury w zakresie realizacji polityki kulturalnej oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych. Będą również brać udział w spotkaniach z Grupą Kultura Wrocław, informując o bieżących aktywnościach Rady i przekazując jej pozostałym członkom omówione w wyniku tych rozmów, ważne dla środowiska problemy oraz zagadnienia.

Oprócz wyborów do Wrocławskiej Rady Kultury, program grudniowego Kongresu zbudowany zostanie w oparciu o bieżące i istotne dla wrocławskiego środowiska tematy. Dotyczyć będą one przede wszystkim kondycji i roli twórcy, pracy i współpracy w kulturze, polityki informacyjnej, rozwiązań systemowych i zarządzania kulturą, aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych oraz edukacji. Rozmowy w ramach paneli, debat, dyskusji stolikowych i warsztatów z zaproszonymi do udziału w Kongresie ekspertami z Wrocławia i Polski, mają przynieść refleksję nad rzeczywistością tworzenia kultury, nawiązując tym samym do otwartej i pełnej szacunku polityki miasta, gdzie różnorodność, partycypacja, transparentność i troska powinny stanowić wartości nadrzędne. Efektem tych rozmów będą postulaty wskazujące możliwe kierunki rozwoju wrocławskiej kultury.

Do udziału w Kongresie i głosowaniu na członków Wrocławskiej Rady Kultury zaproszeni są wszyscy zainteresowani wrocławską kulturą mieszkańcy miasta. By dopisać się do listy wyborców wystarczy wypełnić formularz, który udostępniony zostanie na stronie kongres.kulturawroclaw.pl 4 listopada 2020 roku.

Więcej szczegółów na https://kongres.kulturawroclaw.pl/