XV Spotkanie Grupy Kultura Wrocław

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Kultura Wrocław, które odbędzie się 18 lutego (czwartek) o godz. 17.00. w Centrum na Przedmieściu przy ul. Prądzyńskiego 39A we Wrocławiu.

Agenda spotkania:

 1. Krótkie omówienie/raport związany z Kongresem Kultury. Podsumowanie Kongresu, tezy i rekomendacje pokongresowe. Prezentacja: Dominika Kawalerowicz i Kuba Żary ze Strefy Kultury Wrocław oraz członkinie zespołu sterującego pracami Kongresu Kultury, reprezentujące Stronę społeczną – Joanna Lassota i Grażyna Górka.
 2. Spotkanie z przedstawicielami Wrocławskiej Rady Kultury. Na spotkaniu będą obecni m.in. członkowie Prezydium Rady: Agnieszka Franków-Żelazny (przewodnicząca), Izabela Duchnowska (wiceprzewodnicząca) oraz Paweł Kamiński (sekretarz).
 3. Krótka prezentacja powołanej w listopadzie 2020r. Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Udział w spotkaniu Marii Lewandowskiej- Mika, prezeski Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członkini Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Podsumowanie I etapu procesu uspołecznienia kultury we Wrocławiu, kontynuacja prac nad zasadami funkcjonowania GKW jako narzędzia integracji środowiska i otwartej przestrzeni dyskusji (agory) o najważniejszych dla środowiska zagadnieniach.
 5. Przedstawienie propozycji modelu rozwoju i dalszego funkcjonowania Grupy Kultura Wrocław w postaci grup roboczych (propozycje grup: teatr, muzyka, sztuki wizualne, NGO, instytucje kultury, promocja) oraz zespołu sterującego GKW, złożonego z przedstawicieli poszczególnych grup roboczych i operatora – prezentacja Kostas Georgakopulos (fundacja Avant Art, operator GKW).
 6. Wolne wnioski
 7. Ustalenie daty kolejnego spotkania.

Moderator: Dominik Golema, Departament Prezydenta, Dyrektor Biura Wrocław bez Barier

Do zobaczenia!

4. posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury już 18 lutego

Wrocławska Rada Kultury powstała 2 grudnia 2020 roku w składzie:


1. Izabela Duchnowska
2. Agnieszka Franków-Żelazny
3. Jarosław Fret
4. Marek Gluziński
5. Konrad Imiela
6. Janusz Jasiński
7. Paweł Jarodzki
8. Paweł Kamiński
9. Katarzyna Majewska
10. Magdalena Piekarska
11. Jerzy Pietraszek
12. Tomasz Sikora
13. Tomasz Jakub Sysło
14. Sylwia Świsłocka-Karwot
15. Katarzyna Uczkiewicz
• Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia:
16. Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
17. Jacek Pluta – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
18. Dorota Ciastek – zastępca dyrektora Wydziału Kultury
19. Marta Ostrowska – główny specjalista w Wydziale Kultury

Przypominamy, że wszystkie informacje i protokoły ze spotkań Rady znajdują się na stronie:

https://www.wroclaw.pl/wroclawska-rada-kultury

Wystawa dzieł wrocławskich artystów i artystek w Arsenale Miejskim!

W Arsenale Miejskim trwa wystawa dzieł zakupionych w ramach Programu Interwencji Społecznej, mającego na celu wsparcie wrocławskich artystów przez kupno i ekspozycję ich prac.

Więcej informacji nt. wystawy i jej założeń znajduje się w wywiadzie z Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia p. Jerzym Pietraszkiem oraz p. Barbarą Ilkosz z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/104793/Sztuka-w-RWK-6-2021?fbclid=IwAR1E8Wr-WCav1oamDyTewaTrfplVV7jTgG01fXGpc0FRDe6Q_yGNfokXjLc

Bożena i Lech Janerkowie z tytułem Kreatora Kultury!

Za najwspanialszą w polskiej muzyce rozrywkowej opowieść o niezależności, snutą przez dekady w zespole Klaus Mitffoch, a później na autorskich płytach. Opowieść, której nie dogonił „lukratywny wieprz” i w której „wszystko było dobrze i wszystko w sam raz” – także dzięki temu, że snuta była przez dwoje muzyków będących dla siebie oparciem.

GRATULUJEMY!

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/paszporty/2100309,1,bozena-i-lech-janerkowie-z-tytulem-kreatora-kultury.read?fbclid=IwAR0G1i8bDr3RVPQ61-PHiP_8AYFWOO1BFsVHrLMlvg25h4h–b-vnQSPjIc

Sylwia Świsłocka-Karwot nową dyrektorką Muzeum Współczesnego Wrocław

Wyboru kandydatki dokonała siedmioosobowa komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w składzie:

1. Jerzy Pietraszek – przewodniczący, dyrektor Wydziału Kultury UMW,
2. Joanna Kobyłt – przewodnicząca zawiązku zawodowego Inicjatywa Pracownicza w Muzeum Współczesnym Wrocław,
3. dr hab. Jerzy Ilkosz – przewodniczący Rady Muzeum Współczesnego Wrocław, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu,
4. dr hab. Piotr Oszczanowski – dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
5. prof. Kazimierz Pawlak – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski, artysta szkła,
6. prof. Wojciech Pukocz – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu
7. Hanna Wróblewska – dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Nowa dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w w 1999 r. uzyskała tytuł magistra historii sztuki, a w 2004 r. tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji pt. „Plastyka we Wrocławiu w latach 1945-1970. Artyści i krytycy”.

Od początku związana jest Dolnośląskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Współczesnych, najpierw jako koordynatorka programu pod nazwą „Utworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej”, od 2008 r. jako członek zarządu, a od ponad dwóch lat jako prezes.

Od 2008 r. jest również pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki.

Przez kilka lat była starszym wizytatorem w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jak również sekretarzem redakcji kwartalnika „Quart”. Pracę zawodową rozpoczynała od stanowiska asystenta muzealnego, kustosza, a następnie kuratora wystaw.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji na temat sztuki współczesnej, w tym obszernej monografii pt. „Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970. Artyści, dzieła, krytycy” (wyd. Via Nova, 2016).

Jest członkiem Rady Akademii Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu oraz nowo powołanej Wrocławskiej Rady Kultury przy Prezydencie Wrocławia.

Pierwsze posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury

W środę 30 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury, którego głównym celem było powołanie Prezydium Rady, w skład którego weszli: Agnieszka Franków-Żelazny (przewodnicząca), Izabela Duchnowska (wiceprzewodnicząca) oraz Paweł Kamiński (sekretarz).

Termin kolejnego posiedzenia Rady został ustalony na 14 stycznia 2021 r.

Notatka z pierwszego posiedzenia Rady dostępna jest na stronie: https://www.wroclaw.pl/pierwsze-posiedzenie-wroclawska-rada-kultury-grudzien-2020?fbclid=IwAR1gmGH7Ht63jxC2wDDsV_dQRd1SjSs1yyqAn00nIwKiePQLG9LhcOyCgMg

Wrocławska Rada Kultury powołana!

21 grudnia 2020 r. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Wrocławską Radę Kultury. Warto wskazać na precedensowa na skalę kraju procedurę wyboru przedstawicieli strony społecznej poprzez zaangażowanych w kulturę mieszkańców miasta w czasie Wrocławski Kongres Kultury. Zasady wyborów zostały także opracowane przez stronę społeczną. Z uwagi na pandemię wybory zostały przeprowadzone zdalnie. Na zdjęciu członkowie Rady ze strony społecznej. Wszystkim radnym serdecznie gratulujemy.

Pełny tekst Zarządzenia: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=4328%2F20…

Przyznano stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia

Wyniki IV edycji programu stypendialnego dla artystów. Komisja Stypendialna w składzie:

 • Michał Bieniek – artysta i kurator, prezes Zarządu Fundacji Sztuki Współczesnej Art Transparent,
 • Mirosława Hamera – animator kultury, sekretarz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
 • Dominik Kłosowski – radny, przewodniczący Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej Wrocławia,
 • Ryszard Nowak – zastępca dyrektora Wrocławskiego Teatru Współczesnego,
 • Waldemar Okoń – Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oddział we Wrocławiu, kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Jerzy Pietraszek – przewodniczący Komisji, dyrektor Wydziału Kultury UMW,
 • Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW,
 • Sylwia Świsłocka–Karwot – prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
 • Sławomir Wieczorek – muzykolog, pracownik naukowy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

po rozpatrzeniu 183 wniosków przyznała stypendia w wysokości 2500 zł brutto miesięcznie 22 osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (w tym 18 stypendiów całorocznych i 4 stypendia na I półroczne 2021 roku), na realizację przedsięwzięcia.

Przyznanych zostało:

 • 7 stypendiów w dziedzinie sztuk wizualnych
 • 6 stypendiów w dziedzinie literatury
 • 4 stypendia w dziedzinie teatru
 • 3 stypendia w dziedzinie muzyki
 • 2 stypendia w dziedzinie upowszechniania kultury

Szczegółowa lista osób, którym zostało przyznane stypendium oraz lista wszystkich złożonych wniosków znajduje się na BIP UMW: https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/49008/wyniki-iv-edycji-programu-stypendialnego-dla-artystow?fbclid=IwAR1ac-MXiUh1R_DhgbHnRIfZuDqeY_8z2f9nerht58hjvnEUuPMvtB1mgu4

Znamy wyniki wyborów przedstawicieli Strony Społecznej we Wrocławskiej Radzie Kultury!

Kandydatkami i kandydatami, którzy uzyskali rekomendację do Wrocławskiej Rady Kultury, są:

Izabela Duchnowska – 1324 głosów

Magdalena Piekarska – 959 głosów

Marek Gluziński – 865 głosów

Tomasz Jakub Sysło – 865 głosów

Paweł Jarodzki – 802 głosów

Katarzyna Majewska – 757 głosów

Agnieszka Franków-Żelazny – 683 głosów

Tomasz Sikora – 674 głosów

>>> PEŁNE WYNIKI: https://kongres.kulturawroclaw.pl/wyniki-wyborow/?fbclid=IwAR0FAEu0iyPwEiKZTyNdwump_MByvzhpS32TUtpqTrYrKKd3l-L27J8WTl8

Rekomendowani kandydaci i kandydatki oficjalnie zostaną członkami i członkiniami Wrocławskiej Rady Kultury w momencie powołania ich do tego ciała przez Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Rada składała się będzie z 15 osób: oprócz 8 społecznych radnych wybranych przez uczestników kongresu, dwóch wytypowanych zostanie przez wrocławskie instytucje kultury, a pozostałą piątkę wskaże sam Prezydent Wrocławia. Członkowie rady wybierani są na trzyletnią kadencję.Serdecznie dziękujemy wszystkim wyborcom i wyborczyniom oraz gratulujemy rekomendowanym!

Kierunek: wrocławskie księgarnie

„Kierunek: wrocławskie księgarnie” to projekt prezentujący księgarnie kameralne i antykwariaty, które są niezwykle ważnym elementem w rozwoju miasta oraz jego mieszkanek i mieszkańców. Celem akcji przygotowanej przez Wrocław Miasto Literatury jest pokazanie różnorodności niezależnego rynku księgarskiego we Wrocławiu oraz podkreślenie roli księgarń, które nie tylko gwarantują najlepszy dostęp do wartościowych pozycji literatury współczesnej, wiedzę z zakresu literatury, ale są też istotnymi dla lokalnych społeczności centrami wydarzeń kulturalnych i społecznych.