Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia na rok 2021

Gmina Wrocław zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia na rok 2021.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

✅ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
✅ nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
✅ nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

Termin składania zgłoszeń:
do dnia 10 listopada 2020 r. do godz. 15.00.

👉 https://bip.um.wroc.pl/artykul/123/47999/nabor-do-komisji-konkursowych-w-otwartych-konkursach-ofert?fbclid=IwAR1QvyyKfkSFiZ0mhbTaoqE93pKvD1CPZ-MR_Qm5d78ro2OLF7mLSkgufIg

Nowy termin Wrocławskiego Kongresu Kultury!

Ze względu na rozwój sytuacji pandemicznej termin i formuła Wrocławskiego Kongresu Kultury ulega zmianie – wydarzenie odbędzie się między 30 listopada a 4 grudnia, a składające się na jego program dyskusje plenarne i stolikowe oraz wybory do Wrocławskiej Rady Kultury przeprowadzone zostaną online.

Więcej szczegółów już wkrótce!

Zakończył się nabór uzupełniający na Kandydatów i Kandydatki do Wrocławskiej Rady Kultury

W jego wyniku do udziału w wyborach zgłosiło się 8 nowych kandydatek i kandydatów. W czasie trwania naboru zweryfikowane zostały również dotychczasowe kandydatury – 8 zarejestrowanych podczas naboru podstawowego osób postanowiło wycofać się z ubiegania się o miejsce we Wrocławskiej Radzie Kultury. Zaktualizowana lista kandydatów i kandydatek obejmuje 56 nazwisk.

Więcej informacji na https://kongres.kulturawroclaw.pl/