II Spotkanie Grupy Kultura Wrocław – notatka

Podczas spotkania 9 kwietnia w Firleju Grupa Kultura Wrocław kontynuowała pracę nad pierwszym z trzech „stolikowych” tematów, czyli nad zasadami funkcjonowania GRUPY jako narzędzia integracji środowiska i otwartej przestrzeni dyskusji o najważniejszych dla środowiska kwestiach. Podczas spotkania pracowaliśmy na podstawie kart rozmów wg metody Democs (Deliberative Meetings of Citizens). Najważniejsze zagadnienia wybrane przez uczestników spotkania:

  1. Pomimo otwartego charakteru spotkań Grupy Kultura Wrocław konieczny jest koordynator / gospodarz w celu planowania, organizacji i udostępniania materiałów ze spotkań. Być może w przyszłości osoba ta powinna otrzymywać wynagrodzenie.
  2. Grupa Kultura Wrocław ma być miejscem spotkań różnych środowisk. Koordynator / gospodarz Grupy powinien dbać o udział przedstawicieli różnych środowisk działających w obszarze kultury we Wrocławiu, przy jednoczesnej trosce o nieobecnych (prowadzenie notatek i udostępnianie ich na stronie www / fb / transmisje ze spotkań).
  3. Spotkania Grupy Kultura Wrocław powinny mieć uporządkowaną strukturę, należy włączyć w ich przebieg moderatorów. Warsztatowy sposób pracy ma zagwarantować realny dialog podczas spotkań.
  4. Grupa zakłada możliwość tworzenia grup roboczych w zakresie ważnych dla środowiska tematów, każda grupa ma mieć swoje lidera / właściciela tematu. Istotny jest dla nas udział ekspertów / gości.
  5. Konieczny jest udział na spotkaniach Grupy przedstawicieli Urzędu Miasta.
  6. Sprawczość działań Grupy Kultura Wrocław zależy od jej celów. Grupa chce te cele wspólnie zdefiniować w trakcie najbliższych spotkań. Kluczowe okazuje się pytanie: PO CO? Będziemy zbierać propozycje celów poprzez formularz na stronie www.kulturawroclaw.pl (wkrótce dostępny).
  7. Kolejne spotkane Grupy Kultura Wrocław jest zaplanowane na 7 maja 2019 o godz. 17.00 w Muzeum Pana Tadeusza ( Rynek 6, 50-106 Wrocław). Temat spotkania to kontynuacja rozmów dot. celów grupy Kultura Wrocław oraz Rada Kultury / Kongres Kultury. Na spotkaniu będą obecni przedstawiciele UM.