Ruszył Wrocławski Kongres Kultury 2020!

Oprócz wyborów do pierwszej społecznej Rady Kultury na program trzech pierwszych dni Kongresu (30.11-2.12) składać się będzie 9 dyskusji stolikowych prowadzonych w formie telekonferencji – miejsca na wszystkie spotkania są już zarezerwowane.

Podczas dwóch kolejnych dni (3-4.12) na naszych internetowych kanałach będą transmitowane panele dyskusyjne, wykład Edwina Bendyka oraz wieczór wyborczy – udział w tej części Kongresu nie wymaga rejestracji.

Transmisja dostępna będzie na Facebooku oraz na naszym kanale YouTube (http://bit.ly/WKK_YouTube).

PROGRAM: https://kongres.kulturawroclaw.pl/program/

SYLWETKI KANDYDATÓW: https://kongres.kulturawroclaw.pl/lista-kandydatow/

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania i sposobu przyznawania wrocławskim artystom i artystkom pracowni artystycznych przez Gminę Wrocław

Jaki zakres konsultacji?
☑️ Sposób przyznawania pracowni.
☑️ Skład i forma pracy komisji konkursowej.
☑️ Oczekiwania wrocławskiego środowiska kulturalnego w temacie pracowni artystycznych.

Jaki cel konsultacji?
Zebranie potrzeb oraz wstępnych rekomendacji środowiska artystycznego oraz mieszkanek i mieszkańców Wrocławia w zakresie pracowni artystycznych

Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji, zawierający rekomendacje i wytyczne dla funkcjonowania pracowni artystycznych we Wrocławiu. Na jego podstawie przygotowany zostanie projekt nowej uchwały, regulującej sposób przyznawania pracowni. W kolejnym etapie, w roku 2021 planowane są konsultacje projektu uchwały.

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem artystów, aktywistów miejskich, osób z organizacji pozarządowych, pracowników miejskich instytucji kultury oraz mieszkańców kamienic komunalnych, gdzie funkcjonują pracownie.

Jak konsultujemy?

➡️ E-SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE | 17.11.2020 r., g. 17.30 | dostępne na platformie internetowej Clickmeeting | transmisja na żywo na stronie konsultacji
🔸 https://partycypacja.clickmeeting.com/pracownie_1

➡️ E-SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI ŚRODOWISK | 08.12.2020 r.

➡️ E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 10.12.2020 r., g. 17.30 | dostępne na platformie internetowej Clickmeeting | transmisja na żywo na stronie konsultacji
🔸 https://partycypacja.clickmeeting.com/pracownie_2

➡️ E-FORMULARZ OPINII | 10.11 – 20.12.2020 r. | dostępny na stronie konsultacji
🔸 https://www.wroclaw.pl/…/jak-przyznawac-pracownie-artystycz…

Zakup dzieł sztuki w ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej

W ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej wpłynęły 152 oferty sprzedaży dzieł sztuki na łączną kwotę 985.450 zł.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Jerzy Pietraszek – przewodniczący, dyrektor Wydziału Kultury UMW
2. Barbara Ilkosz – kurator, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
3. Mirosław Jasiński – dyrektor Galerii Miejskiej we Wrocławiu
4. prof. Piotr Kielan – Akademia Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu
5. prof. Christos Mandzios – Akademia Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu
6. prof. Kazimierz Pawlak – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu
7. dr Sylwia Świsłocka-Karwot – prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
8. Maja Kowalska-Komar – Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

zaproponowała do zakupu 30 dzieł na kwotę 127.900 zł.

👉 https://bip.um.wroc.pl/…/zakup-dziel-sztuki-od-wroclawskich…

MKiDN: ludzie kultury będą objęci postojowym i zwolnieniem z ZUS

Na piątkowym spotkaniu Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński zapowiedział objęcie świadczeniem postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS branży kultury, w tym freenlancerów.

Świadczenie postojowe i zwolnienie freelancerów ze składek ZUS to postulaty zgłaszane w ostatnich tygodniach przez środowiska twórcze. Obecnie są w trakcie realizacji. Minister kultury przypomniał też, że od 4 listopada ponownie przyznawane są zapomogi socjalne.

Szereg innych postulatów środowisk twórczych, takich jak zmiana zakresu obowiązywania tzw. art. 15L odnoszącego się do poboru tantiem przez organizacje zbiorowego zarządu, implementacji unijnej dyrektywy oprawie autorskim na rynku cyfrowym, czy pakiet postulatów dotyczących opracowywanego w MKiDN projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, jest w zaawansowanej fazie realizacji. Ustawa powinna zostać wpisana do rządowego wykazu prac legislacyjnych w IV kwartale, wytyczne Komisji Europejskiej na przełomie grudnia i stycznia.

Fundusz socjalny MKiDN z niespełna 450 tysięcy został dotychczas zwiększony do 20 mln zł (wypłacono ok. 10 000 zapomóg), a 4 listopada weszły w życie przepisy, na mocy których kolejne środki z budżetu państwa w wysokości 25 mln zł będą mogły trafić do artystów w trudnej sytuacji finansowej. Minister kultury zapowiedział m.in. przyspieszenie i usprawnienie przepływu środków pomocowych.

https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-ludzie-kultury-beda-objeci-postojowym-i-zwolnieniem-z-zus?fbclid=IwAR39pPbuvxuGOvTWMvrLpwQwc2HlVyuYJwHlCXn7jA3_yxR-n3ncR6Kgz_A

RUSZYŁA REJESTRACJA na Wrocławski Kongres Kultury 2020 !!!

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj:
👉 https://wroclawskikongreskultury.conrego.com/

UWAGA:
Liczba miejsc przy stolikach jest ograniczona.
Do głosowania rejestrować można się do 29 listopada 2020 roku.

➡️ Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie: https://kongres.kulturawroclaw.pl/program

Udział w części panelowej kongresu nie wymaga rejestracji. Transmisje dostępne będą na Facebooku oraz na naszym kanale na YouTube (http://bit.ly/WKK_YouTube).