Baza Wiedzy

Alerty KULTURA zespołu specjalistów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera


Zakres ewaluacji procesu uspołeczniania polityki kulturalnej we Wrocławiu


Notatka ze spotkania strony społecznej Zespołu ds. Rady Kultury z dyrekcją Departamentu Spraw Społecznych oraz Wydziału Kultury


Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 2248/19 z dnia 17.12.2019 w sprawie Wrocławskiej Rady Kultury


Regulamin wyborów przedstawicieli strony społecznej do Wrocławskiej Rady Kultury


Regulamin Wrocławskiego Kongresu Kultury 2020


Portal Wrocławskiego NGO


„Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”


Strategia rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi


Terra (in)cognita.
Europejska Stolica Kultury w perspektywie wrocławskich instytucji kultury. Analiza formalna


Ewaluacja ESK Wrocław 2016: raporty