Konkurs na Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej BWA

Urząd Miasta Wrocławia ogłosił konkurs na Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej.

W trakcie trwania konkursu, po otwarciu ofert przez komisję konkursową, wszystkie koncepcje złożone przez uczestników konkursu z ich imionami i nazwiskami zostaną opublikowane na stronie internetowej Wrocławia.

Termin składania ofert mija 17 sierpnia 2020, szczegóły w linku https://bip.um.wroc.pl/oferta-pracy/45920/dyrektor-biura-wystaw-artystycznych-wroclaw-galerie-sztuki-wspolczesnej

Tarcza antykryzysowa dla KULTURY!

W odpowiedzi na pytania dotyczące narzędzi wsparcia finansowego, jakie dostępne są w ramach tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i indywidualnych podmiotów pracujących w KULTURZE, serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminarium, organizowane przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP oraz Fundacja Avant Art, operatora Grupy Kultura Wrocław, które odbędzie się w formule on-line 15 czerwca o godz. 12.00.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać zgłoszenie na adres info@kulturawroclaw.pl, liczba miejsc ograniczona!

Szczegóły webinaium dostępne są w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/614097059454922/

Wytyczne dla uruchamiania działalności instytucji kultury – teatrów, oper, filharmonii i kin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało zestaw wytycznych dla uruchamiania działalności instytucji kultury – teatrów, oper, filharmonii i kin W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE.

Kluczowym elementem pozostaje dostosowanie możliwości danej instytucji kultury do wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego – i tu MKiDN podtrzymuje rekomendację dotyczącą konsultacji z lokalnymi inspektoratami sanitarnymi.

WYTYCZNE DLA KIN W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE:

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE:

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

4.Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

to największe spotkanie przedstawicieli wrocławskiego III sektora, Gminy Wrocław, społecznie odpowiedzialnego biznesu i aktywnych obywateli naszego miasta.

KONGRES dla nas – wrocławskich organizacji pozarządowych – jest corocznym świętem oraz okazją do spotkania i rozmów o ważnych sprawach Wrocławia oraz jego mieszkańców.

W tym roku spotkany się wyjątkowo w wersji ONLINE.

Kongres rozpocznie się 17 czerwca 2020 roku i będzie trwał aż 4 dni! (do 20. czerwca 2020 roku). Tegorocznym tematem przewodnim jest “Społeczeństwo obywatelskie wobec kryzysu w demokracji”.

Wszystkie wydarzenie będą transmitowane na żywo na wydarzeniu FB: www.facebook.com/events/263373001447250

Formularz zgłoszeniowy: https://wro-ngo.pl/4-kongres-wroclawskich-ngo/

Kolejne ALERTY KULTURA

Już 2,6 miliarda ludzi na całym świecie dotknęły obostrzenia, blokady, kwarantanny. Poza strachem o zdrowie i życie naszych bliskich jesteśmy zaniepokojeni tym, jaki wpływ na różne dziedziny naszego życia będzie miała rozwijająca się pandemia. Odpowiedzi na to pytanie postara się udzielić prof. Jerzy Hausner wraz z wybitnymi specjalistami, których zaprosił do współpracy przy tworzeniu cyklu opinii w formie alertów: gospodarczego, edukacyjnego, społecznego, samorządowego, biznesowego i medycznego.

Alert Kultura to inicjatywa Think Thank Open Eyes Economy oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dotychczasowa tematyka poruszana w alertach KULTURA:

 1. Pierwsza do wygaszenia, ostatnia do wybudzenia
 2. Drożdże, bez których ciasto kultury nie wyrośnie
 3. INSTYTUCJE KULTURY
 4. Prawoautorskie i kultura w sieci
 5. Status artysty
 6. Festiwale w czasie pandemii

ALERTY: https://oees.pl/alerty-eksperckie/

4 etap „odmrażania” gospodarki – otwarcie kin i teatrów

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania.

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,
 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania?fbclid=IwAR1J1S1AAYsWplAhxDp3uAKtdnyMvvVD_Ai8N9yd2pvle20Ion5olWE3Vqk

Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w związku z wdrażaniem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 możliwe jest stopniowe, ograniczone przywracanie działalności domów, centrów i ośrodków kultury. Działania każdej instytucji powinny być dostosowane do jej indywidualnej, faktycznej sytuacji oraz warunków epidemicznych na danym terenie.

Ostateczna decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w obecnym reżimie sanitarnym należy do dyrekcji i powinna zostać podjęta w porozumieniu z lokalnym samorządem oraz z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, w razie zaistnienia takiej konieczności.

W linku przedstawione są rekomendacje MKiDN w zakresie bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania ww. instytucji https://nck.pl/instytucja/aktualnosci/rekomendacje-dla-domow-kultury-w-czasie-epidemii

Lista przyznanych stypendiów w ramach programu Kultura w sieci MKiDN

Trzymiesięczne stypendia – każde w wysokości 9 tys. zł – otrzyma 2 222 artystów i twórców, czyli ponad połowa wnioskodawców. Stypendia zostały przyznane w 9 kategoriach:

 • Muzyka – 743 przyznanych stypendiów
 • Sztuki wizualne – 499 przyznanych stypendiów
 • Animacja i edukacja kulturalna – 419 przyznanych stypendiów
 • Literatura – 160 przyznanych stypendiów
 • Film – 110 przyznanych stypendiów
 • Teatr – 100 przyznanych stypendiów
 • Twórczość ludowa – 86 przyznanych stypendiów
 • Taniec – 57 przyznanych stypendiów
 • Zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury – 48 przyznanych stypendiów

Lista stypendystów/tek na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/20-mln-zl-na-stypendia-dla-artystow-rozstrzygnelismy-ii-czesc-programu-kultura-w-sieci2

Wyniki programu NCK Kultura w sieci

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków MKIDN. Program spotkał się z ogromnym, największym w historii programów dotacyjnych NCK, zainteresowaniem: do programu zgłoszono łącznie 5 948 wniosków na łączną kwotę przeszło 471 mln zł. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 1 182 zwycięskie projekty. Już w maju rozpocznie się etap zawierania umów i uruchomione zostaną pierwsze wypłaty dotacji.

W gronie 1182 beneficjentów programu dotacyjnego znalazły się:

 • instytucje publiczne – samorządowe instytucje kultury 389
 • trzeci sektor (organizacje pozarządowe, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe) 575
 • pozostałe (działalność gospodarcza) 218

WYKAZ WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE na https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/kultura-w-sieci-wyniki-naboru-