Przyznano stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia

Wyniki IV edycji programu stypendialnego dla artystów. Komisja Stypendialna w składzie:

 • Michał Bieniek – artysta i kurator, prezes Zarządu Fundacji Sztuki Współczesnej Art Transparent,
 • Mirosława Hamera – animator kultury, sekretarz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
 • Dominik Kłosowski – radny, przewodniczący Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej Wrocławia,
 • Ryszard Nowak – zastępca dyrektora Wrocławskiego Teatru Współczesnego,
 • Waldemar Okoń – Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oddział we Wrocławiu, kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Jerzy Pietraszek – przewodniczący Komisji, dyrektor Wydziału Kultury UMW,
 • Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW,
 • Sylwia Świsłocka–Karwot – prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
 • Sławomir Wieczorek – muzykolog, pracownik naukowy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

po rozpatrzeniu 183 wniosków przyznała stypendia w wysokości 2500 zł brutto miesięcznie 22 osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (w tym 18 stypendiów całorocznych i 4 stypendia na I półroczne 2021 roku), na realizację przedsięwzięcia.

Przyznanych zostało:

 • 7 stypendiów w dziedzinie sztuk wizualnych
 • 6 stypendiów w dziedzinie literatury
 • 4 stypendia w dziedzinie teatru
 • 3 stypendia w dziedzinie muzyki
 • 2 stypendia w dziedzinie upowszechniania kultury

Szczegółowa lista osób, którym zostało przyznane stypendium oraz lista wszystkich złożonych wniosków znajduje się na BIP UMW: https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/49008/wyniki-iv-edycji-programu-stypendialnego-dla-artystow?fbclid=IwAR1ac-MXiUh1R_DhgbHnRIfZuDqeY_8z2f9nerht58hjvnEUuPMvtB1mgu4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *