Potencjał NGO i instytucji w działaniach lokalnych [RAPORT]

„Pole kultury nie jest przestrzenią jednorodną i co potwierdzają wszelkie badania (jak i niniejsze), istnieją w nim różne obiegi i różne wzory uczestnictwa. Wszystkie praktyki w obrębie kultury w takim ujęciu są więc uprawnione. Jest to również dowód na komplementarność i wymienność ról w obszarze pracy np. pracy z różnymi grupami wiekowymi: dla przykładu dla badanych instytucji kultury jednym z priorytetowych działań jest praca na rzecz osób starszych, podczas gdy dla organizacji pozarządowych –praca z dziećmi i młodzieżą. Widać to zarówno w pytaniu o najważniejsze obecnie podejmowanych aktywnościach ze społecznością lokalną (wykres na str. 34) oraz w pytania o działania, w których najbardziej specjalizuje się organizacja (wykres i tabela na str. 52-53). Aby skuteczniej współoddziaływać na siebie nawzajem (instytucje kultury, CAL-e, organizacje pozarządowe, etc.) konieczne jest natomiast poszukiwanie węzłów i konektorów, które w codziennej pracy przybliżą tych aktorów do siebie. Dodatkowo bardzo ważną grupą, szczególnie dotkniętą pandemią COVID-19 są artyści freelancerzy, z którymi należałoby poszukiwać szerszej jeszcze synergii w obrębie wcześniej wymienionych podmiotów.”

[Fragment Podsumowania raportu z badania CAL zrealizowanego na zlecenie Stowarzyszenie Żółty Parasol w październiku oraz listopadzie 2019 roku]

RAPORT: https://www.wroclaw.pl/…/Raport_potencja%C5%82_listopad…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *