W grudniu ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego trafi do rządowego wykazu prac

„Projekt jest systemową regulacją, która cywilizuje warunki bytowe twórców, aby zbliżyć je do rozwiązań od dawna obowiązujących w krajach europejskich. Ustawa m.in. tworzy fundusz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla artystów oraz określa źródła finansowania tego funduszu (głównym źródłem są środki pozabudżetowe z tzw. opłaty reprograficznej, przy gwarancji budżetu państwa).”

WIĘCEJ NA: https://www.gov.pl/web/kultura/w-tym-miesiacu-ustawa-o-uprawnieniach-artysty-zawodowego-zostanie-wpisana-do-rzadowego-wykazu-prac-legislacyjnych?fbclid=IwAR1X1mmoERGhkeMLm3ukYDbu4fGz2DjQuBzPFfanjIAufKCeYPZU7ib5gFQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *