Metropolie proszą rząd o pomoc dla kultury

Prezydenci dziewięciu polskich miast, w tym Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, zaapelowali do ministra kultury Piotra Glińskiego o wsparcie dla sektora kultury i przedstawili propozycje, które mają ustabilizować znajdujące się w trudnej sytuacji instytucje prowadzące działalność kulturalną. Inicjatywa powstała we Wrocławiu.

Wśród zgłoszonych propozycji:

1. Zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatku PIT i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków m.in. na programy wsparcia kultury i sektora organizacji czasu wolnego;

2. Objęcie programami pomocowymi w ramach PFR samorządowych instytucji kultury w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw;

3. Refundacja utraconych wpływów z biletów z budżetu MKiDN dla samorządowych instytucji kultury;

4. Wprowadzenie zmian w specustawie – nadanie organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego uprawnień w zakresie tworzenia programów pomocowych i socjalno-bytowych dla środowisk kultury, które obecnie są wyłącznymi kompetencjami organów uchwałodawczych;

5. Wprowadzenie zasady (i zmiany zapisów w ustawie) dotyczącej odliczania VAT-u z działalności kulturalnej, w myśl której działalność finansowana ze środków „tarczowych”, która ze względu na obostrzenia programów dotacyjnych nie może przez pewien okres przynosić przychodów, nie powinna być traktowana jako działalność do celów innych niż działalność gospodarcza, lecz element prowadzonej działalności gospodarczej w okresie epidemii mającej tylko charakter nieodpłatny;

6. Zmiana regulaminów konkursów i dofinansowań przeznaczonych dla sektora kreatywnego, m.in. poprzez zmniejszenie/uchylenie wkładu własnego;

7. Analogicznie do rozwiązań przygotowywanych dla sektora turystyki wprowadzenie „bonów do kultury” przeznaczonych na zakup usług i dóbr kultury dla rozbudzenia popytu w tym sektorze (np. na zakup książek, biletów do kin, teatrów, muzeów, festiwale);

8. Stworzenie możliwości częściowych zwolnień/odliczeń od podatków dla przedsiębiorstw decydujących się na wsparcie działalności kulturalnej.

Pod listem podpisali się prezydenci Wrocławia, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina i Warszawy. Został on zaadresowany do ministra kultury Piotra Glińskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *