I spotkanie grupy KULTURA WROCŁAW

Jesteśmy po dwóch spotkaniach informacyjnych, inicjujących powstanie Grupy Branżowej Kultura. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie uczestników wrocławskiego środowiska Kultury we Wrocławiu. Bardzo dziękujemy za Waszą przychylność i deklaracje uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.
Jednym z pierwszych efektów naszych rozmów jest zmiana nazwy Grupy Branżowej Kultura na Grupę KULTURA WROCŁAW i otwarcie jej dla wszystkich członków naszej społeczności – organizacji pozarządowych, twórców, artystów, animatorów, menadżerów kultury i instytucji kultury.

Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na I spotkanie Grupy KULTURA WROCŁAW, które odbędzie się 12 marca 2019 o godz. 17.00 w Recepcji przy ul. Ruskiej 46 C.
Spotkanie chcemy poświęcić dyskusji na 3 wybrane tematy, które pojawiły się w Waszych pytaniach podczas obu spotkań informacyjnych.

Harmonogram spotkania:

17.00 – 17.20 WPROWADZENIE
(podsumowanie obu spotkań informacyjnych, przypomnienie kluczowych dokumentów, omówienie korzyści płynących z uczestnictwa w grupie KULTURA WROCŁAW, informacja o Zespole ds. Rady Kultury, plan na następne spotkania)

17.20 – 18.50 PRACA W GRUPACH z wykorzystaniem metody World Cafe, tematy stolików:
👉 Kongres Kultury (cel, uczestnicy, tematyka, eksperci)
👉 Rada Kultury (koncepcja, sposób wyboru, czas trwania kadencji, sprawczość)
👉 Grupa KULTURA WROCŁAW (zasady organizacji pracy)

18.50 – 19.30 – Podsumowanie

****
UWAGA:
Do 12 marca trwa nabór do Zespołu ds. Rady Kultury.
Zadaniami Zespołu są:
– praca nad koncepcją Rady Kultury
– konsultacje i współpraca z Grupą KULTURA WROCŁAW
– konsultacje i współpraca z Gminą Wrocław
– opracowania, analizy, raporty i dokumenty
– organizacja spotkań, prowadzenie kalendarza
– regularne spotkania co 2 tyg.

Chętnych do pracy prosimy o kierowanie swoich zgłoszeń na adres e-mail: info@kulturawroclaw.pl

Do zobaczenia we wtorek 12 marca!

Zespół ds. Rady Kultury
Grupa Kultura Wrocław
www.kulturawroclaw.pl

***
Wydarzenie realizowane w ramach projektu Wdrażanie Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022, finansowanego ze środków Gminy Wrocław. Więcej informacji na stronie: https://wro-ngo.pl/.

Operatorem projektu jest wrocławska Fundacja Avant Art (www.avantart.pl).

„Grupa Kultura Wrocław”, czyli Grupa Branżowa Kultura

Tworzenie grup branżowych przez organizacje pozarządowe należy do priorytetów Koalicji, którą na zasadach partnerstwa stworzyli przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Aktualnie w skład Koalicji wchodzą przedstawiciele 12 NGO’s, Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Partycypacji Społecznej oraz Rzecznik Dialogu Społecznego.

Podsumowaniem pierwszego etapu prac Koalicji jest dokument „Wdrażanie Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022 z NGO we Wrocławiu”.

Jednym z obszarów, wytypowanych przez Koalicję do objęcia partnerstwem określonym w dokumencie strategii, jest aktywność związana z aktywizacją wrocławskiego środowiska kultury i powołaniem Grupy Branżowej Kultura, która swoim zasięgiem objęła całe środowisko wrocławskiej kultury.

Grupa Kultura Wrocław ściśle współpracuje z Prezydentem Wrocławia, Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydziałem Kultury oraz całym wrocławskim środowiskiem kultury. Do priorytetowych obszarów swoich działań uznaje: współorganizacja Wrocławskiego Kongresu Kultury, udział w procesie tworzenia powoływanej przez Prezydenta Wrocławia Wrocławskiej Rady Kultury oraz wypracowanie strategii i modelu aktywności grupy w przyszłych latach. Te trzy elementy składają się ponadto na unikatowy w skali kraju przykład procesu uspołecznienia miejskiej polityki kulturalnej pod nazwą Kultura Wrocław.