#COVID-19

[WROCŁAW] Wrocławski Program Wydawniczy: wyniki I naboru dla autorów, otwarcie II naboru

Znamy laureatki i laureatów pierwszego naboru dla autorek i autorów w ramach nowej ścieżki Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Po zapoznaniu się z 34 zgłoszonymi projektami komisja postanowiła wypłacić środki 32 osobom.

W poniedziałek 1 czerwca otwarty zostanie DRUGI NABÓR do autorskiej ścieżki Wrocławskiego Programu Wydawniczego. W naborze, podobnie jak poprzednio, wziąć będą mogli udział pisarki i pisarze oraz tłumaczki i tłumacze, tworzący we Wrocławiu, którzy wyniki swej pracy publikowali w ciągu ostatnich 5 lat albo zrzeszeni są we wskazanych regulaminowo organizacjach zrzeszających autorów.

Wnioski w ramach drugiego naboru przyjmowane będą do 15 czerwca, weryfikacja formalna i ocena przez Komisję zamknięte zostaną do ostatniego dnia miesiąca.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w ścieżce dla autorów Wrocławskiego Programu Wydawniczego znajdują się w regulaminie, który pobrać można na stronie http://domliteratury.wroc.pl/articles/article/406/wroclawski_program_wydawniczy_znamy_wyniki_naboru_dla_autorow?fbclid=IwAR3enVfaOjNLLmVOR31YenWIhBDNmNtlx1vWe5AViwBa4O_n_yZuC1b3amg

[KIPA] PRODUCENCI POMAGAJĄ EKIPOM

DZISIAJ ruszył nabór do programu PRODUCENCI POMAGAJĄ EKIPOM Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych – KIPA.

Program jest przeznaczony na wsparcie członków ekip z sektora audiowizualnego, najbardziej dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 ze względu na zatrzymanie, odwołanie lub przełożenie produkcji. Przez ponad dwa miesiące w Polsce zostały wstrzymane prawie wszystkie zdjęcia do produkcji filmowych i serialowych. Szacuje się, że ich liczba to ponad 200.

Dzięki programowi pracownicy zaangażowani w produkcję filmów i seriali fabularnych, dokumentalnych i animowanych, będą mogli otrzymać jednorazową pomoc w formie darowizny w kwocie 2 700 złotych.

O pomoc będą mogli ubiegać się przedstawiciele 88 zawodów filmowych, którzy spełnią określone kryteria:

✅ pracują w zawodzie filmowym zaliczanym do below the line,
✅ pracowali przy produkcji audiowizualnej, która została zatrzymana, przełożona lub odwołana ze względu na restrykcje związane z COVID-19,
✅ nie pracowali przy produkcji audiowizualnej w okresie między 15 marca a 17 maja 2020,
✅ wykażą się co najmniej 6-miesięcznym doświadczeniem zawodowym przy produkcji audiowizualnej,
✅ wykażą, że od 15 września 2019 do 15 marca 2020 pracowali przy jakiejkolwiek produkcji audiowizualnej przez co najmniej 10 dni,
✅ ich roczny dochód w 2019 roku był poniżej pierwszego progu podatkowego, czyli nie przekroczył 85 528 zł (dochód to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, w PIT-36 jest to poz. 118, w PIT-37 poz. 71),
✅ płacą podatki w Polsce.

Początkowa alokacja funduszu to 2,5 mln złotych, a jego pierwszym partnerem jest Netflix. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych zakłada, że dzięki programowi zostanie wspartych ponad 900 osób.

UWAGA: wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia ich do KIPA, więcej szczegółów: http://kipa.pl/rusza-nabor/

[IAM] Open call: PolandDances

27 maja Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza otworzył nabór zgłoszeń w formule open call do nowego projektu, którego celem jest promocja polskiego tańca za granicą poprzez stronę polanddances.pl.

PolandDances to narzędzie impresariatu, dzięki któremu zagraniczny odbiorca będzie mógł poznać całe spektrum działań tanecznych na polskiej scenie. Dla rodzimych artystów to niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować swoje osiągnięcia i działania na arenie międzynarodowej.

Ideą PolandDances jest promocja różnorodnych działań, dlatego do udziału zapraszamy zarówno instytucje, organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne czy artystów niezależnych.  

Aby się zgłosić, wystarczy do 3 lipca 2020 roku wypełnić formularz dostępny na stronie polanddances.pl. Portal skierowany jest do międzynarodowego środowiska menedżerów sztuki tańca, a zatem każdy zgłaszający się twórca będzie mieć możliwość zaprezentowania im swojego dorobku.

SZCZEGÓŁY: https://iam.pl/pl/open-call-polanddances

[WROCŁAW] KONKURS NA STYPENDIA ARTYSTYCZNE

Prezydent Wrocławia ogłosił konkurs na stypendia artystyczne na drugie półrocze 2020 r. na realizację przedsięwzięć w następujących dziedzinach:

 • film,
 • literatura,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • sztuki wizualne,
 • upowszechnianie kultury.

Wysokość stypendium wynosi 2000 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej. Wnioski o stypendia należy składać w terminie do 30 czerwca 2020 r., więcej informacji na stronie BIP .

[IAM] Open Call Art House Rezydencje Online

Do 31.05.2020 r. do godziny 23.59 trwa nabór na Open Call do ART HOUSE – REZYDENCJE ONLINE: Oswajając nową normalność. Dwumiesięczny program pozwoli dwudziestu artystom z Polski bez wychodzenia z domu rozwijać nowe projekty w dziedzinie sztuki cyfrowej i sztuk wizualnych pod okiem zagranicznych mentorów o bogatym dorobku kuratorskim. Będą oni towarzyszyć twórcom na drodze od koncepcji do prototypu, co dwa tygodnie konsultując z podopiecznymi postępy ich prac.

Program skierowany jest do twórców z takich dziedzin jak sztuka wideo, animacja, audio art, performance, wideo 360°, wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, projekty internetowe, gry komputerowe, komiks animowany, malarstwo, grafika, rzeźba, design czy grafika użytkowa.

Wśród mentorów programu znaleźli się: Sandra Gaudenzi (University of Westminster), Julia Kaganskiy, Maya Dvash (Design Museum Holon), Kay Watson (Serpentine Gallery), Janina Prudenko, Bregje Benecke (International Film Festival Rotterdam), Katharina Meissner (MUTEK), Hussain Currimbhoy, Christopher Turner (Victoria & Albert Museum) i Katrin Bucher Trantow (Kunsthaus Graz).

SZCZEGÓŁY: https://iam.pl/pl/open-call-art-house-rezydencje-online

[IAM] Konkurs „The Science of Fiction”

Konkurs „The Science of Fiction”, zorganizowany z okazji przypadającej w 2021 roku setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, to okazja do współpracy z jednym z najważniejszych zespołów nowej muzyki. Dla Klangforum Wien komponowali m.in. Beat Furrer, Georg Friedrich Haas czy Agata Zubel.

Do tego znakomitego grona już w 2020 roku może dołączyć dwoje polskich kompozytorów w wieku do 40 lat. Rok 2021 to rezydencja i warsztaty w Austrii oraz prawykonanie na specjalnym koncercie poświęconym pamięci Stanisława Lema.

➡️ Zgłoszenia koncepcji nowych utworów można nadsyłać do 1 lipca 2020.

Szczegóły w regulaminie >>> https://iam.pl/pl/zmierz-sie-z-geniuszem-stanislawa-lema-i-skomponuj-utwor-dla-klangforum-wien?fbclid=IwAR3pvEKqtZ8A1dMRFq71u_Cq-MNzsk9GJ3PajWsX_UcobyJ0vzbDLK_-ToI

[IAM] Informator PARTNERZY W KULTURZE

Instytut Adama Mickiewicza opublikował Informator prezentujący najważniejsze granty, stypendia i programy edukacyjne, skierowane do osób i organizacji z Polski i z krajów Partnerstwa Wschodniego, które pragną rozwijać międzynarodową współpracę kulturalno-społeczną.

Program OPEN POLAND w Instytucie Adama Mickiewicza to prowadzone od kilku lat działania, mające na celu szeroką wymianę kulturalną i wzmacnianie współpracy polskich instytucji, organizacji, artystów i kuratorów z partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego. Celem jest udostępnianie wiedzy na temat możliwych źródeł ich finansowania, a także wspierania rozwoju ich twórców i realizatorów. Narzędzie stworzone w ramach prowadzonego przez nas od kilku lat międzynarodowego programu edukacyjnego dla menedżerów kultury Culture for Local Development, przyczyni się do rozwoju ambitnych projektów i da twórcom nowy impuls do działania.

Link do opracowania: https://iam.pl/sites/default/files/newsy/iam_guide_pl_2020.pdf

[UE] Creatives Unite – europejska platforma wspierająca artystów

Jej celem jest stworzenie przestrzeni wymiany pomysłów i inicjatyw oraz współtworzenia rozwiązań. Projekt jest inicjatywą Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży i uzyskał wsparcie Parlamentu Europejskiego.

W zarządzaniu platformą pomoże Creative FLIP, pilotażowy projekt Parlamentu Europejskiego realizowany przez Komisję Europejską, a kierowany przez Instytut Goethego we współpracy z europejską siecią Creative Hubs Network i innymi partnerami. Oferuje ona wspólną przestrzeń dla wszystkich osób poszukujących informacji na temat inicjatyw sektora kultury i sektora kreatywnego reagujących na kryzys związany z koronawirusem. Platforma daje dostęp do wielu istniejących zasobów oraz licznych sieci i organizacji. Oferuje również możliwość współtworzenia projektów.

Adres portalu: https://creativesunite.eu/[UE]

[ZAIKS] Fundusz Popierania Twórczości

Od początku pandemii pomoc ZAiKS-u dla twórców wyniosła już ponad 30 mln złotych, aktualnie Stowarzyszenie wpiera twórców poprzez:

 • wypłatę zaliczek na poczet przyszłych tantiem;
 • udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z Kasy Pożyczkowej ZAiKS-u;
 • udzielanie wsparcia z Funduszu Popierania Twórczości, przy czym o stypendia lub dotacje FPT mogą się ubiegać nie tylko członkowie Stowarzyszenia;
 • wypłatę dodatkowej repartycji pochodzącej z kwot przedawnionych.

Informacje nt. składania wniosków o wsparcie stypendialne (osoby fizyczne) lub dotacyjne (podmioty gospodarcze / instytucje) dostępne są pod linkiem: https://zaiks.org.pl/133,103,fundusz_popierania_tworczosci

[WROCŁAW] POMOC ZASP DLA ARTYSTÓW

Zarząd Główny ZASP przyjął Regulamin ws. warunków i zasad udzielania pomocy materialnej członkom ZASP dot. panującej pandemii koronawirusa, Oddziałom ZASP zostały powierzone do realizacji zadania m.in. przyjmowania i weryfikacji wniosków.

Sposoby składania wniosków:

– internetowy, przysłanie skanu wniosku i załączników na adres mailowy Oddziału (o.wroclaw@zasp.pl ), w drodze wyjątku można wysłać zdjęcia dokumentów,

– korespondencyjny, wysłanie wydrukowanego wniosku lub odręcznie napisanego z podpisem i kserem załączników np. listem poleconym na adres naszego Oddziału (ZASP Oddz. we Wrocławiu, Rynek Ratusz 26, 50-101 Wrocław). 

Więcej informacji można otrzymać w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00 pod numerem telefonu 71 343 67 58lub mailowo.

[WROCŁAW] Wrocławski Program Wydawniczy. Ścieżka dla autorów na czas kryzysu.

Strefa Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury startują z programem finansowego wsparcia dla wrocławskich pisarzy i tłumaczy.

W naborze będą mogli wziąć udział pisarki i pisarze, tłumaczki i tłumacze, którzy w ciągu ostatnich 5 lat napisali lub przetłumaczyli i wydali książkę prozatorską lub tom poetycki lub opublikowali co najmniej pięć tekstów w czasopismach bądź antologiach.

Łączna pula środków do rozdysponowania to 132 000 złotych, gdzie jednorazowa pomoc dla jednego twórcy wyniesie 2200 złotych brutto, więcej informacji na https://strefakultury.pl/…/wroclawski-program-wydawniczy-s…/

[WROCŁAW] Wrocławski Program Interwencji Społecznej

Ogłoszono Wrocławski Program Interwencji Społecznej. Na program pomocowy miasto planuje przeznaczyć do końca roku 12 mln zł.

➡️ Z powodu trwającej epidemii koronawirusa i nie dającego się przewidzieć terminu jej zakończenia, miasto rezygnuje z realizacji wszystkich miejskich przedsięwzięć sportowych i kulturalnych do końca sierpnia. Kolejne decyzje będą podejmowane na przełomie kwietnia i maja.

➡️ Artyści, którzy od miasta wynajmują pracownie na działalność w dziedzinie kultury i sztuki, od początku od 13 marca do końca stanu epidemii zapłacą symboliczny czynsz (1% obecnych opłat).

➡️ Poszerzony zostanie pakiet stypendiów dla artystów w 2020 r. Ogłosimy dodatkowy konkurs i zwiększymy pulę w obecnie trwającym konkursie. Łączna suma zaplanowanych i nowych środków przeznaczonych na ten cel w tym roku to ok. 1,4 mln zł.

➡️ Uruchomiony zostanie program zakupów dzieł sztuki wrocławskich artystów. Do końca tego roku przeznaczymy przynajmniej 130.000 zł na zakup ekspozycyjnych dzieł z zakresu sztuk plastycznych. Wyboru prac dokona ekspercka komisja złożona z muzealników i przedstawicieli uczelni wyższych. Szczegóły programu ogłosimy w najbliższych tygodniach.

WIĘCEJ NA BIP https://bip.um.wroc.pl/…/wroclawski-program-interwencji-spo… i https://www.wroclaw.pl/portal/wroclawski-program-interwencji-spolecznej

[European Cultural Foundation] CULTURE OF SOLIDARITY

Fundusz ma na celu wsparcie inicjatyw kulturalnych, wzmacniających solidarność i postrzeganie Europy jako wspólnej przestrzeni publicznej w odpowiedzi na obecny kryzys.

Kto może aplikować: osoby fizyczne, kolektywy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne z sektora kreatywnego, a także przedstawiciele środowisk akademickich i edukacyjnych, pomocy społecznej i działań obywatelskich.

Granty: 5–15 tys. euro (w przypadku 5–10 projektów nagrodzonych na jedną rundę składania wniosków), 15–30 tys. euro (w przypadku 2–3 projektów na rundę), 30–50 tys. euro (w przypadku 1–2 nagrodzonych projektów na rundę).

Nabór trwa do 27 kwietnia, WIĘCEJ NA https://www.culturalfoundation.eu/culture-of-solidarity

[PISF] Stypendia dla twórców filmowych

W wyniku prac zespołu ds. kryzysu w kinematografii Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski, we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Polską Akademią Filmową, Gildią Reżyserów Polskich i Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczpospolitej, ustanowił Program wsparcia zawodów filmowych. W ramach programu o stypendia mogą starać się twórcy filmowi, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Ze stypendium skorzystać mogą przedstawiciele wszystkich zawodów filmowych.

Kwota stypendium wynosi 2400 zł brutto, a o wsparcie ubiegać się można raz na kwartał. Stypendium można otrzymać maksymalnie trzykrotnie.

Więcej informacji pod linkiem https://pisf.pl/aktualnosci/stypendia-dla-tworcow/

[MKiDN] Kultura w sieci – rusza program MKiDN finansowania zmian formy upowszechniania działalności twórczej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił założenia nowego programu wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na celu wspieranie aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej kultury w zakresie upowszechniania dóbr kultury w Internecie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zgłaszane projekty mogą przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury, jak również poszukiwania nowatorskich rozwiązań, zarówno w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji. Działania stymulujące kreatywność i aktywizujące odbiorców będą postrzegane jako dodatkowy atut projektów.

O stypendia programu „Kultura w sieci” mogą się starać twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy w następujących kategoriach:

➡️ literatura,
➡️ sztuki wizualne,
➡️ muzyka,
➡️ taniec,
➡️ teatr,
➡️ film,
➡️ twórczość ludowa,
➡️ animacja i edukacja kulturalna,
➡️ zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.

Wnioskodawcom biorącym udział w programie stypendialnym mogą zostać przyznane stypendia:

 • 6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.;
 • mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie, miesiące obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.

WIĘCEJ NA: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci–rusza-program-mkidn-finansowania-zmian-formy-upowszechniania-dzialalnosci-tworczej


[WROCŁAW] Ważne informacje dla wrocławskich NGO [AKTUALIZACJA 2 KWIETNIA]

W świetle art. 15zzl wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych przez Zleceniobiorców w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą mogły być uznane za uzasadnione.

Mając na uwadze powyższe niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie na podstawie, której zlecono realizację zadania publicznego, nie będzie skutkowało uznaniem części dotacji jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającej zwrotowi.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Nie dotyczy to jednakże sprawozdań częściowych, które są niezbędne do wypłaty kolejnych transz dotacji.

WIĘCEJ NA: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jestesmy-dla-organizacji-pozarzadowych


[MKiDN] Rozporządzenie ws. nowego programu wsparcia dla artystów, twórców i instytucji

Tarcza antykryzysowa dla kultury to m.in. dwa nowe programy dotacyjne:

a) Twórczość w Internecie – dotacje na rozwój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej, który zostanie uruchomiony jak najszybciej

b) Dodatkowy program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu (uruchomiony PO ustaniu zagrożenia epidemicznego).

Ponadto:
– wsparcie państwa na pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej, a dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło będzie możliwość jednorazowej wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia
– elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra
– zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w Internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych
– zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne
– zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury
– rozwiązania przygotowywane przez Narodowy Instytut Wolności (podlegający Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego) dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

WIĘCEJ: https://www.gov.pl/web/kultura/minister-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-podpisal-rozporzadzenie-ws-nowego-programu-wsparcia-dla-artystow-tworcow-i-instytucji


[WROCŁAW] Telefoniczna pomoc prawna i obywatelska, również w kwestii interpretacji przepisów związanych z epidemią koronowirusa

Potrzebujesz pomocy radcy prawnego lub adwokata? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji? Potrzebujesz na przykład porady w zakresie:

 • rozłożenia długu na raty;
 • spłaty  pożyczek „chwilówek”;
 • kłopotów mieszkaniowych;
 • grożącej eksmisji;
 • problemów z pracodawcą;
 • egzekucji alimentów;
 • odziedziczonego długu;
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
 • informacji o urzędzie, który udzieli pomocy w twojej sprawie;
 • interpretacji przepisów związanych z epidemią koronowirusa,
 • innych problemów związanych ze sprawami życia codziennego?

Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez telefon jest złożenie na adres: npp@um.wroc.pl za pośrednictwem e-mail wniosku, zawierającego oświadczenie, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). WZÓR WNIOSKU


[MKiDN] Uproszczenie procedury ubiegania się o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury

Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury”. W związku z epidemią nie trzeba składać żadnych zaświadczeń dotyczących sytuacji losowej wnioskodawcy. Niepotrzebne są również skany PIT-ów lub innych dokumentów finansowych. Informacja o dochodach (netto) za ostatnie 12 miesięcy powinna zostać podana w formie oświadczenia we wniosku. Zaświadczenia lekarskie wymagane są jedynie w przypadku choroby przewlekłej wnioskodawcy.

STRONA MINISTERSTWA: https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow


[WROCŁAW] Komunikat Wydziału Partycypacji Społecznej z dnia 30 marca 2020

„Pracujemy i jesteśmy do Waszej dyspozycji – mejlowo i telefonicznie. Na bieżąco staramy się odpowiadać na pytania oraz rozstrzygać wątpliwości. Jak wszystkie samorządy czekamy na specjalne warunki prawne, które będą dziś poddane obradom w Senacie RP. Po ich podpisaniu przez Prezydenta RP przygotujemy dla Was komunikat z wytycznymi dotyczącymi już realizowanych zadań publicznych. Chcemy wspólnie znaleźć dobre rozwiązanie na każdą sytuację”.

CAŁOŚĆ: https://bit.ly/2QZi4f8

Kontakt z Wydziałem Partycypacji Społecznej:

 • telefoniczny z sekretariatem: 71 777 86 68;
 • pocztą elektroniczną: wss@um.wroc.pl.

Oryginały dokumentów należy składać:

 • pocztą tradycyjną: 50–032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4;
 • platformą e-PUAP;
 • osobiście tylko w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Bogusławskiego 8, 10.

[WROCŁAW] Wrocławski Pakiet Pomocowy

Prezydent Wrocławia wprowadza pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się wrocławskie firmy, których funkcjonowanie zdało zawieszone do odwołania.
Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
 • działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,

mogą ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy;
 • rozłożenie na raty, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020r);
 • umorzenie opłaty prolongacyjnej (odsetki od rozterminowanych kwot).

23 marca br. w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 rozpoczęło działalność wrocławskie Centrum Wsparcia Przedsiębiorców. Wszelkie sprawy związane z ulgami podatkowymi oraz ulgami od zobowiązań cywilnoprawnych, które adresowane są do miasta, załatwimy tam telefonicznie lub mailowo.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45, urzędnicy i eksperci czekają na przedsiębiorców pod numerami telefonów: 71 777 72 87, 71 777 73 10, 71 777 74 26.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW TU.


[MKiDN] Pomoc socjalna dla twórców i artystów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mająca charakter jednorazowej wypłaty środków

„Okoliczności uprawniające do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego to:
– indywidualne zdarzenie losowe,
– klęska żywiołowa,
– długotrwała choroba.
Przez „indywidualne zdarzenie losowe” należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane działaniem sił przyrody.”

Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu +48 22 42 10 578.

WIĘCEJ INFORMACJI NA https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow